• Komunikační modul:
  Řešení z výrobního závodu.

  V novém modelu Sprinter je komunikační modul pro Mercedes PRO connect dostupný již z výrobního závodu1. Proto je Sprinter již od počátku optimálně připojený do sítě – a můžete svůj všední pracovní den vytvářet ještě efektivněji. Komunikační modul (LTE) pro digitální služby (JH3)2 přenáší data pomocí pevně zabudované SIM-karty obzvlášť rychle a spolehlivě. Tento stav je předpokladem pro použití služeb Mercedes PRO connect3.
   

  Seznamte se více s výhodami Mercedes PRO connect v provedení jako instalované řešení z výrobního závodu.

  Komunikační modul je nabízen v novém modelu Mercedes-Benz Sprinter
Jeho výhody

Předem promyšlený: Komunikační modul pro digitální služby.

Mercedes PRO connect při použití v novém modelu Sprinter.

Zvyšte efektivitu svého vozového parku pomocí Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect vám umožní přímo z výrobního závodu vysokou míru přehlednosti, kontroly a podpory. Komunikace mezi manažerem vozového parku, řidičem a vozidlem vám již od začátku usnadní, abyste svůj podnik vedli ještě efektivněji.

 • Konektivita přímo z výrobního závodu

  Optimální připojení do sítě od samého počátku.

 • Různé služby Mercedes PRO connect

  Spojené do 8 atraktivních hodnotných balíčků.

 • Více efektivity prostřednictvím konektivity

  Již od prvního kilometru.

Naše nabídka

Zvýhodněné balíčky Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect jako řešení z výrobního závodu spojuje různé služby pro vozový park, vozidla, řidiče a stanoviště do atraktivně svázaných hodnotných balíčků. Digitální nabídka se bude přitom v budoucnu trvale rozšiřovat.

 • Optimalizovaná podpora

  Pomáhá šetřit čas a náklady.

  Mercedes PRO connect Vám nabízí „optimalizovanou podporu“, abyste své vozidlo mohli využívat ještě hospodárněji. Tak lze včas naplánovat a efektivně provádět servisní práce. Tak budete profitovat z maximální připravenosti použití Vašeho vozidla. Pokud byste i přesto potřebovali pomoc na cestách, ihned Vám pomůžeme.  

  Obsažené služby

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Snížení doby prostojů na základě lepšího naplánování pobytu v servisu a díky rozsahům servisních prací, které jsou předem známy

  • Úspora času díky kratší době vynaložené na organizaci termínů servisní prohlídky v servisu

  • Transparentnost termínů a nákladů nadcházejících servisních prací

  • Rychlá, cílená pomoc při nehodě nebo poruše

  • Eliminace vícenákladů v důsledku výpadků vozidel díky optimalizovaným procesům údržby a oprav

  • Snížení času vynaloženého v servisu díky efektivnějším procesům

  • Zvýšená bezpečnost během jízdy díky neustále udržovanému vozidlu

 • Digitalizované záznamy

  Neustálý přehled o důležitých údajích vozového parku.

  Díky „digitalizovaným záznamům“ máte přes Mercedes PRO connect rychle k dispozici důležité údaje Vašeho vozového parku. Ukládají se například všechny údaje k ujetým trasám a může je kdykoliv vyvolat manažer vozového parku nebo řidič1. To pomáhá při optimalizaci cest a také při rozlišování služebních a soukromých cest.  

  Obsažené služby
  1 Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Úspora času díky digitalizovaným záznamům a registraci všech jízd

  • Záznamy jízd a dokumentace jízd podle předepsaných zákonů (Coming soon)

  • Potenciál pro optimalizaci tras díky přehlednému zobrazení ujetých tras

  • Transparentnost v souvislosti se služebními / soukromými jízdami

  • Dohledatelné použití vozidla při poškození vozidla nebo udělení pokuty na základě porušení dopravních předpisů

 • Efektivní řízení vozového parku

  Mějte neustále přehled o stavu a poloze vozidla.

  Řešení konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect podporují Vašeho manažera vozového parku při „efektivním řízení vozového parku“ tím, že mu pomáhají udržovat přehled a naplánovat trasy rychle a flexibilně. S jejich pomocí můžete kdykoliv vyvolat jak polohu, tak i stav vozidla. Tak lze předvídavým a flexibilním plánováním optimalizovat vytížení Vašeho vozového parku a tím zvýšit produktivitu Vaší společnosti.  

  Obsažené služby

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Neustálý přehled o vozidlech vozového parku a jejich stavu, například o stavu paliva v nádrži

  • Menší časová náročnost , protože se zjednodušuje administrativa

  • Lepší vytížení vozového parku pomocí flexibilního a předvídavého plánování

  • Rychlejší zpracování zakázky – díky nimž lze vyřídit i krátkodobé zakázky

  • Varování proti odcizení díky zvýšení transparentnosti a aktivním informacím

  • Vyšší produktivita , protože je plánování podporováno pomocí nástroje pro správu vozidel

  • Úspora času pomocí efektivní správy zakázek a optimalizovaného plánování trasy

  • Potenciál pro úsporu nákladů pomocí informace při domnělém odcizení vozidla a zneužití při jeho používání

 • Efektivní analýza jízdního stylu

  Trvalé snižování nákladů na palivo a výpadky vozidel.

  S Mercedes PRO connect máte k dispozici digitální služby, které řidičům 1 a manažerům vozového parku posílají průkazné údaje o stylu jízdy a umožňují „efektivní analýzu jízdního stylu“. Pomocí těchto údajů lze optimalizovat styl jízdy s ohledem na spotřebu paliva a opotřebení. Výsledek: Ušetříte náklady a Váš vozový park bude jezdit hospodárněji.  

  Obsažené služby
  1 Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

  Přehled nejdůležitějších výhod:

  • Nižší spotřeba paliva a snížené náklady na palivo

  • Potenciál pro snížení nákladů nižším počtem oprav po nehodě a kratším dobám výpadku díky delší životnosti dílů podléhajících opotřebení

  • Méně nevyužité pracovní doby kvůli výpadku vozidla pomocí snížení opotřebení

  • Větší uvědomělost pro bezpečné a hospodárné jízdy

  • Vyšší spolehlivost vozidla díky nižšímu opotřebení

  • Možnost odměny při efektivním využívání vozového parku s ohledem na spotřebu

 • Zjednodušená komunikace vozového parku1

  Manažer vozového parku a řidič1 jsou ve v přímém spojení.

  Mercedes PRO connect Vám nabízí „zjednodušenou komunikaci vozového parku1“ tím, že můžete vytvořit přímé spojení mezi manažerem vozového parku a řidičem1. Tím je komunikace interaktivnější, rychlejší a srozumitelnější. Manažer vozového parku může pomocí nástroje pro správu vozidel odesílat zprávy aplikaci Mercedes PRO connect App1 a zadávat zakázky. Internetové připojení vozidla umožňuje také další služby, jako například vytvoření wi-fi hotspotu.  

  Obsažené služby
  1 Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Úspora času a vyšší produktivita , neboť manažer vozového parku a řidič1 spolu přímo komunikují

  • Omezení nedorozumění v komunikaci díky možnosti zpětných dotazů1

 • Vylepšená navigace

  Rychleji k cíli se všemi potřebnými informacemi.

  S Mercedes PRO connect máte k dispozici digitální služby, které Vám pomocí „vylepšené navigace“ připraví všechny relevantní informace pro pohodovou cestu. Dopravní informace v reálném čase, vždy aktuální mapová data a také nejrůznější funkce multimédií a navigace Vám pomohou vždy najít tu aktuálně nejlepší trasu.  

  Obsažené služby
  1 Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Rychleji k cíli pomocí co nejlepšího vedení trasy a vyhnutí se kolonám

  • Navigace s nejnovější aktualizací pomocí aktuálních map

  • Úspora času na cestách díky různým funkcím multimédií a navigace, jako například odesílání zvláštních cílů (POI) z nástroje pro správu vozového parku přímo do vozidla

  • Lepší orientace řidiče1 a díky tomu klidnější cesty pomocí aktuálních map

 • Mobilní ovládání vozidla

  Online řízení určitých funkcí vozidla na dálku.

  Mercedes PRO connect Vám nabízí „mobilní ovládání vozidla“, které Vám umožní ovládat určité funkce vozidla na dálku. I když se Vaše vozidlo nachází mimo dosah Vašich očí, můžete mimo jiné zkontrolovat, zda jsou dveře zamčené, nebo zda jsou elektrická okna zavřená.    

  Obsažené služby

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Mobilní ovládání vozidla šetří čas , protože funguje i tehdy, když vozidlo není na dohled

  • Jednoduchý přístup k vozidlu bez klíčku od vozidla pro více uživatelů vozidla

  • Zlepšená ochrana proti odcizení , protože při zjištění otevřených dveří vozidla je lze uzamknout na dálku

  • Menší doba vynaložená na organizaci , protože přístup k vozidlu je možný i bez klíčku od vozidla

  • Zlepšení pracovních procesů , protože lze nákladový prostor pro naložení a vyložení odemykat na dálku

 • Datová rozhraní dodávkových vozidel Mercedes-Benz

  Dovezte dodávková vozidla Mercedes-Benz do každého systému řízení vozového parku.

  Váš vozový park čítá vozidla různých značek? Žádný problém. Služby Mercedes PRO connect Vám nabízí řešení: datové rozhraní dodávkových vozidel Mercedes-Benz. Pomocí něho lze integrovat dodávková vozidla Mercedes-Benz do Vašeho stávajícího systému řízení vozového parku. Tak máte neustále přehled o Vašem kompletním vozovém parku a můžete zpracovávat relevantní údaje pro Vaše vozidla.  

  Obsažené služby

  Přehled nejdůležitějších předností:

  • Integrace údajů o vozidle von Mercedes-Benz do stávajícího systému řízení vozového parku

  • Doplňující dostupnost dalších atraktivních služeb Mercedes PRO connect

Začít nyní

Exkluzivně do 30.11.2018: Bezplatná uvítací nabídka.

Uvítací balíček

Začněte jako jeden z prvních se systémem Mercedes PRO connect – a to bezplatně.

Go-Live systému Mercedes PRO connect v novém Sprinteru představuje začátek nových inovativních řešení konektivity z výroby. Využijte přednosti systému Mercedes PRO connect a povzneste svůj byznys na novou úroveň efektivity. Začněte dnes a vyzkoušejte si všechny služby Mercedes PRO connect až do 15.01.20195 bezplatně.

Vyzkoušejte si naši uvítací nabídku a začněte dnes.

Komunikační modul pro digitální služby

Tři, kteří si dobře rozumí.

Řešení Mercedes PRO connect z výrobního závodu se skládá ze tří součástí, které umožňují komunikaci mezi manažerem vozového parku, řidiči a vozidly a především: ji usnadňují. 

Pro vozidla

Rozhraní.

Z výrobního závodu instalovaný komunikační modul (LTE) pro digitální služby (JH3) umožňuje použití služeb Mercedes PRO connect.

Komunikační modul je nabízen v novém modelu Mercedes-Benz Sprinter

Rychlé spojení s internetem.

Pevně zabudovaná SIM karta komunikačního modulu (LTE) umožňuje spolehlivé a rychlé spojení vozidla s internetem2. To se používá pro systém nouzového volání Mercedes-Benz3, pro Live Traffic Information a pro všechny další služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect Vám díky vysoké míře transparentnosti, kontroly a podpory umožňuje si ještě efektivněji zorganizovat Váš běžný pracovní den.

Pro administrátory a manažery vozového parku

Centrála.

Administrátoři a manažeři vozového parku obdrží prostřednictvím portálu Mercedes PRO a nástroje pro správu vozidel cenné informace o svých vozidlech.

Obrazovka monitoru zobrazuje portál Mercedes PRO

Portál Mercedes Pro.

Než bude možné vozidla spravovat v nástroji pro správu vozidel, je nutné je vytvořit na portále Mercedes PRO. Některé informace o vozidle, jako model, typ paliva nebo druh převodovky, jsou automaticky uloženy do nástroje pro správu vozidel, kde jsou k dispozici k nahlédnutí. 

Obrazovka monitoru zobrazuje nástroj pro správu vozidel

Nástroj pro správu vozidel.

Manažer vozového parku získá prostřednictvím nástroje pro správu vozidel přehled o celém vozovém parku. Podle potřeby a zvolených služeb může vyfiltrovat přesně ty informace, které jsou pro něj obzvláště důležité. Díky tomu je např. včas informován o nutné údržbě, může zjistit polohu vozidel a tak lépe rozdělit nové zakázky. Navíc může zobrazit již provedené jízdy a zaslat do aplikace Mercedes PRO connect App4 další zakázky. Toto podporuje předvídavé plánování údržby a efektivní plánování použití. 

Pro řidiče

Přímé spojení s řidičem2.

Aplikace Mercedes PRO connect App4 umožňuje snadnou komunikace mezi manažerem vozového parku a řidičem4. Řidič4 tak obdrží důležité údaje o zakázce a vozidle přímo do smartphonu. Kromě toho má také možnost přidělit si samostatně pomocí aplikace vozidlo.

Displej smartphonu zobrazuje funkci Ovládací panel správy v aplikaci Mercedes PRO connect App

Vždy nejlepší informace.

Pomocí Dashboard Management jako úvodní stránky nástroje pro správu vozidel a jeho volně volitelné a konfigurovatelné widgety získá manager vozového parku rychle přehled o nejdůležitějších tématech. Podle objednané služby např. o stanovištích a údržbách vozidla, kilometrickém proběhu a mnoho dalšího. 

Displej smartphonu zobrazuje funkci Vyhledání vozidla v aplikaci Mercedes PRO connect App

Neustálý přehled o stanovišti.

Pomocí funkce Vyhledání vozidla v aplikaci Mercedes PRO connect App4 se řidič4 může nechat navigovat ze svého aktuálního stanoviště ke svému vozidlu.

Náhled

Všechno přehledně: Součásti Mercedes PRO connect.

Nástroj pro správu vozidel

Mercedes PRO connect App

Portál Mercedes Pro

Poradenství o produktech

Naše doporučení: Produktový poradce Mercedes PRO.

Obrazovka monitoru zobrazuje produktového poradce Mercedes PRO

Najděte vhodné produkty Mercedes PRO connect pro vaše potřeby.

Vyhledejte si, které produkty a služby Mercedes PRO connect nejvíce vyhovují vašemu podniku.

Využijte jednoduše náš produktový poradce Mercedes PRO. Po několika dotazech obdržíte rychle řešení, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

Krok za krokem

Vaše cesta pro zasíťování vozového parku.

Tři nové Mercedes-Benz Sprinter stojí vedle sebe

Začněte v novém modelu Sprinter s Mercedes PRO.

Chcete použít různá řešení konektivity a vozového parku ve svém novém modelu Sprinter připojeném do sítě?

Názorné návody, dotazy a odpovědi a všechny podrobnosti k předpokladům a technickým požadavkům, týkající se instalace a zacházení s Mercedes PRO connect naleznete tady – kompaktní a přehledné.

Nový Mercedes-Benz Sprinter se objevil na scéně
Nový Sprinter

Máte zájem o nový Sprinter?

Seznamte se nyní s novým modelem Sprinter – u svého prodejce nebo online u Mercedes-Benz.

Prodejce Mercedes-Benz
Vyhledání prodejce

Váš místní kontaktní partner.

Najděte rychle a pohodlně svého partnera Mercedes-Benz Vans ve svém okolí.

Podpora.

mproconnect.cze@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Telefonicky jsme Vám k dispozici pondělí až neděle 24 hodin denně.

1

Závislost na regionální dostupnosti.

2

Poskytování služeb v kombinaci s integrovaným komunikačním modulem závisí na síťovém pokrytí Vašeho mobilního operátora. 

3

Komunikační modul je v modelech Sprinter 907 a 910 k dispozici od 06/2018. U vozidel s výbavou Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce (MW1) se vyskytují funkční omezení u služeb „Elektronická správa jízd“ a „Elektronická kniha jízd“. Při aktivaci funkce Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce je rozpoznána pouze jedna jízda.

4

Ovládání aplikace Mercedes PRO connect App během jízdy není povoleno. Jinak hrozí nebezpečí, že bude odvedena Vaše pozornost od dopravní situace a tím ohrozíte sebe i druhé. Dodržujte také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte. 

5

Po uplynutí uvítací nabídky zůstane Váš firemní účet Mercedes PRO zachován a Vy budete moci bezplatné produkty a služby Mercedes PRO connect ve svém Sprinteru využívat i nadále. Abyste mohli i nadále čerpat výhody z celého portfolia služeb, vezměte prosím na vědomí, že zpoplatněné služby je nutno po uplynutí platnosti uvítací nabídky zakoupit znovu.