• Mercedes PRO connect.

  Inteligentně propojí vozidla a osoby.

  Digitální budoucnost a propojení automobilu jsou na vzestupu: Profesionální řešení konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect spojují podniky s jejich vozidly a mohou zvýšit efektivitu a produktivitu – ve vedení podniku, kontrolingu a řízení vozového parku.

Mercedes PRO connect

Vaše výhody s Mercedes PRO connect.

Manažer vozového parku sedí před monitorem. V popředí je lehce zvýrazněný nástroj pro management vozidel.

Usnadnění pro váš vozový park.

Usnadněte každodenní práci svému manažerovi vozového parku a řidičům implementací Mercedes PRO connect.

 • Zjednodušené a optimalizované plánování údržby

  Pomocí jednoduché logiky semaforu již nezmeškáte nutné údržby.

 • Transparentní stav vozidla

  Kdykoliv dostupné, přehledně uspořádané údaje o vozidle pomáhají při plánování použití.

 • Eliminace zbytečných vícenákladů

  Nutné údržby jsou plánovány účinně a riziko výpadku je redukováno.

Perfektní propojení v síti

Tři součásti Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect se skládá ze tří součástí, které umožňují komunikaci mezi manažerem vozového parku, řidiči a vozidly a především: ji značně usnadňují.

Pro vozidla

Hardware Mercedes PRO connect: Rozhraní.

Základem pro využití inovativních řešení konektivity a vozového parku je hardware instalovaný ve vozidle. Existují dvě možnosti pro vaše dodávkové vozidlo Mercedes-Benz: dodatečné vybavení a montáž z výrobního závodu.

Komunikační modul je nabízen v novém modelu Sprinter

Komunikační modul (LTE) pro digitální služby (JH3).

Vybraná nová vozidla Mercedes-Benz3 jsou z výrobního závodu dostupná s komunikačním modulem (LTE). Komunikační modul (LTE)4 přenáší data pomocí pevně zabudované SIM-karty obzvlášť rychle a spolehlivě a vytváří technické předpoklady pro použití služeb Mercedes PRO connect5.

Mercedes PRO Adapter

Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter lze dodatečně instalovat do vybraných modelů Mercedes-Benz Vans2. Kompaktní hardwarové řešení tak umožňuje použití služeb Mercedes PRO connect také v aktuálních vozidlech.

Pro administrátory a manažery vozového parku

Nástroj pro správu vozidel: Centrála6.

Manažer vozového parku obdrží pomocí nástroje pro správu vozidel rozsáhlý přehled o celém svém vozovém parku. Podle potřeby může přesně filtrovat informace, které jsou pro něho obzvlášť důležité.
Manažerka vozového parku sedí za pracovním stolem. V popředí obrazu jsou digitálně zobrazena stanoviště vozidel.

Neustálý přehled o vozovém parku.

Mnohem účinnější plánování jízd. Polohu vozidel a informace o dopravní situaci lze vyvolat téměř v reálném čase. Přehled manažera vozového parku zlepšuje také automatické sledování geografické polohy vozidla (geofencing) a nastavení adres, např. v sídle důležitých zákazníků.

Manažerka vozového parku sedí za pracovním stolem. Na jejím monitoru je otevřen nástroj pro správu vozidel.

Nejdůležitější údaje o vozidlech jsou přehledně uspořádány.

Kdo zná stav svých vozidel, může do značné míry minimalizovat prostoje. Na základě pravidelně zjišťovaného stavu vozidel a přehledně zpracovaných údajů má manažer vozového parku vždy o všem přehled.

Pro řidiče

Aplikace Mercedes PRO App: Přímé připojení.

Prostřednictvím aplikací Mercedes PRO connect App a Mercedes PRO Adapter App7 může řidič7 vyvolat cenné informace týkající se vozidla a zakázky. 

Smartphony s aplikacemi Mercedes PRO connect App a Mercedes PRO Adapter App

Stále o všem informován.

Z pohledu uživatele aplikací Mercedes PRO connect App a Mercedes PRO Adapter App7 probíhá komunikace přes smartphon. Aplikace Mercedes PRO connect App a Mercedes PRO Adapter App7 přitom umožňují jednoduchou komunikace s manažerem vozového parku. Údaje o vozidle jsou pravidelně a automatizovaně odesílány do nástroje pro správu vozidel, popřípadě manažerovi vozového parku a pomáhají optimalizovat plánování v podniku.

Jaké řešení Mercedes PRO connect vám vyhovuje?

Podnikání se změní: Máte ve svém vozovém parku vozidla, která mohou být efektivnější pomocí inovativních řešení konektivity a vozového parku? Plánujete výměnu vozidel? Mercedes PRO connect pro vás má vhodnou nabídku.

Komunikační modul je v novém modelu Sprinter nabízen s aplikací Mercedes PRO connect App

Namontován ve výrobním závodu: komunikační modul.

Nový Sprinter je první dodávkové vozidlo Mercedes-Benz, které je z výrobního závodu dostupné s řešeními Mercedes PRO connect3 pro konektivitu a vozový park. Díky pevně zabudovanému komunikačnímu modulu je od počátku optimálně připojený do sítě.

 • Řešení konektivity a vozového parku z výrobního závodu pro nový Sprinter

 • Různé služby Mercedes PRO connect – spojené do 8 atraktivních hodnotných balíčků

 • Trvalé rozšiřování a zlepšování služeb

 • Více efektivity prostřednictvím připojení k internetu

Mercedes PRO Adapter s aplikací Mercedes PRO Adapter App

Dodatečné vybavení: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter je kompaktní hardware pro dodatečné vybavení. Lze jej dodatečně instalovat do vybraných modelů Mercedes-Benz Vans2. Tímto způsobem je možné instalovat inovativní služby Mercedes PRO connect také do vašich stávajících vozidel.

 • Jednoduchá dodatečná montáž pro vybrané modely Vito a Sprinter2

 • Celkem 5 služeb Mercedes PRO connect pro efektivní řízení vozového parku

 • Inovativní konektivita ve vašich stávajících vozidlech

 • Jednoduchá instalace adaptéru Mercedes PRO Adapter

Je vaše vozidlo připraveno pro Mercedes PRO connect?

Proveďte rychlou kontrolu a zjistíte, které modely již jsou kompatibilní s Mercedes PRO connect.

*

Seznam konstrukčních řad se může v jednotlivých zemích lišit. U reimportů nebo šedých importů je pro kompatibilitu relevantní původní cílová země.
U vozidel s výbavou Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce (MW1) se vyskytují funkční omezení u služeb „Elektronická správa jízd“ a „Elektronická kniha jízd“. Při aktivaci funkce Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce je rozpoznána pouze jedna jízda.

Otázky a odpovědi.

Všeobecné otázky týkající se Mercedes PRO connect

Co je Mercedes PRO?

Mercedes PRO je nová značka divize Mercedes-Benz Vans pro stávající a budoucí služby, řešení a digitální služby pro Vaše každodenní podnikání. Náš cíl: využít digitálních možností k navýšení účinnosti Vašeho podniku.

Mercedes PRO sdružuje všechny pro Vás relevantní služby na internetové platformě. Ta na stránce www.mercedes.pro umožňuje přímý přístup k řešením mobility, financování, konektivity1 a vozového parku1 a také k zesíťovaným nabídkám, které široce překračují klasické dodávkové vozidlo.

Přehled nejdůležitějších výhod:

 • platforma propojující všechny relevantní služby a nabídky
 • zvyšuje účinnost, tím že se můžete koncentrovat na Váš hlavní obor činnosti
 • pomáhá ušetřit náklady
   

Jaké výhody nabízí Mercedes PRO?

Mercedes PRO umožňuje hladkou a účinnou integraci všech nabídek servisu a mobility dodávkových vozidel Mercedes-Benz. Přes portál pro Vás sdružujeme všechny aktuální a budoucí služby určené pro Vaše dodávková vozidla - od mobilního řízení vozového parku přes údržbu až po kompletní systémová řešení šitá na míru. Po přihlášení máte přístup k individualizovaným a pro Vás relevantním tématům a samozřejmě také ke svým vozidlům.

Jaký je rozdíl mezi Mercedes me a Mercedes PRO?

Mercedes me je koncipován výlučně pro soukromé zákazníky a jejich požadavky. Oproti tomu byla zastřešující značka Mercedes PRO speciálně vyvinuta pro firemní zákazníky s dodávkovými vozidly a jejich potřeby a požadavky.

Přitom stojí v popředí zejména témata navýšení účinnosti a každodenní pomocník. Mercedes PRO přitom pomáhá k účinnějšímu vedení Vašeho podniku. Za tím účelem máte vždy všechny údaje přehledně a na jednom místě a můžete se soustředit na to důležité.

Jaké jsou rozdíly mezi integrovaným řešením v novém Sprinteru a v Mercedes PRO Adapter?

Jak Mercedes PRO Adapter, tak i integrované řešení v novém Sprinteru s komunikačním modulem (LTE) pro digitální služby patří ke stejné značce – Mercedes PRO a umožňují řešení konektivity a vozových parků Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Adapter obsahuje pět základních služeb, zatímco je v novém Sprinteru (s komunikačním modulem (LTE) pro digitální služby) k dispozici osm různých balíčků s přidanou hodnotou s velkým počtem služeb.

Navíc je Mercedes PRO Adapter používán ve vozech Vito (modelová řada 639 od 11/2010 a 447) a také ve Sprinteru (modelová řada 906) a funguje na montáži dodatečného řešení Plug & Play (OBD II adaptér). Objednat ho lze u Vašeho partnera Mercedes-Benz. Komunikační modul (LTE) pro digitální služby je tovární řešení a je ve Sprinteru (modelová řada 907/910) napevno namontován od 06/2018. Předkabeláž umožňuje dodatečnou montáž.

Připojení Mercedes PRO Adapter probíhá přes smartphone zákazníka (Bluetooth). U komunikačního modulu (LTE) pro digitální služby se ve vozidle nachází napevno zabudovaná SIM karta.

Jak se mohu zaregistrovat na Mercedes PRO?

K dispozici máte dvě možnosti registrace na Mercedes PRO:

 1. Sami se registrujte na portále Mercedes PRO Portal
 2. Obraťte se na Vašeho partnera Mercedes-Benz

Potřebuji pro využívání služeb Mercedes PRO přístup k internetu přes smartphone?

S novým Sprinterem (modelová řada 907/910) již nepotřebujete přístup k internetu přes smartphone, protože je ve vozidle napevno zabudovaná SIM karta. Tak je možné používat služby Mercedes PRO connect také bez smartphonu. Tyto služby, speciálně vytvořené pro usnadnění běžného pracovního dne řidiče, jsou ale propojené pomocí aplikace Mercedes PRO connect App.

Při používání Mercedes PRO Adapter potřebujete přístup k internetu přes Bluetooth spojení Vašeho smartphonu.

Co je Mercedes PRO connect?

Digitální a síťově propojená budoucnost automobilu pokračuje: profesionální řešení konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect propojují podniky s jejich vozidly a mohou zvýšit účinnost a produktivitu – ve vedení společnosti i v kontrolingu stejně jako v řízení vozového parku. Výhody sahají od minimalizace časů výpadků přes předvídavé řešení údržby až po přehledně zpracované údaje pro analýzu podnikového hospodaření.

V nástroji pro správu vozidel lze vozidla a řidiče1 přehledně koordinovat a efektivně nasazovat. Řidič2 aplikaci Mercedes PRO connect App2 využívá pro výměnu informací s manažerem vozového parku přes nástroj pro správu vozidel a také pro získání cenných informací týkajících se vozidla.

Jaká technická řešení jsou v rámci Mercedes PRO connect nabízena?

Mercedes PRO connect zákazníkům nabízí hardwarová řešení pro zesíťování.

Přes základní řešení pomocí Mercedes PRO Adapter až po profesionální řešení pomocí integrovaného komunikačního modulu pro digitální služby. Další informace o Mercedes PRO Adapter naleznete na: www.mercedes.pro/adapter

Nový Sprinter pomocí továrně integrovaného řešení nabízí pokročilou integraci do architektury vozidla, která představuje základ pro velký počet služeb konektivity. Řešení konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect se zde skládá z komunikačního modulu pro digitální služby, nástroje pro správu vozidel pro disponenty vozových parků a také aplikace Mercedes PRO connect App pro řidiče.  Profesionální řešení konektivity a vozového parku usnadňují manažerům vozových parků a řidičům komunikaci a pomáhají tak zvýšit účinnost a produktivitu jejich denní činnosti. Další řešení Mercedes PRO connect budou časem zahrnuta do portfolia.

Kde mohu tyto služby získat?

Digitální služby komunikačního modulu pro digitální služby můžete získat v různých balíčcích s přidanou hodnotou na portálu Mercedes PRO Portal nebo v obchodě Mercedes PRO Store. Mercedes PRO Adapter obdržíte u Vašeho partnera Mercedes-Benz.
Další podrobnosti k tématu instalace adaptéru naleznete na naší webové stránce nebo se obraťte na Vašeho partnera Mercedes-Benz.

Musím se pro každou službu registrovat zvlášť?

Jednorázovou registrací obdržíte po zakoupení odpovídajících služeb přístup ke všem dostupným službám.

Je možné zakoupit služby jednotlivě?

Jako zákazník můžete pro nový Sprinter zakoupit balíčky s přidanou hodnotou s různými službami, které Vám nabízejí zvláštní výhody – např. navigaci nebo analýzu stylu jízdy. Zakoupení služby v balíčku je pro Vás také cenově výhodné.

U Mercedes PRO Adapter je balíček pěti služeb přímo vázán na hardware.

Jak si mohu služby Mercedes PRO aktivovat?

Pro aktivaci služeb Mercedes PRO musí být provedeny následující kroky:

 1. Vozidlo již musíte mít uložené ve Vašem účtu
 2. Služby musíte zakoupit na portálu Mercedes PRO Portal nebo v obchodě Mercedes PRO Store
 3. Služby mohou být přiřazeny k určitému vozidlu
 4. Jsou-li služby přiřazeny, budou automaticky aktivovány

Jak mohu služby Mercedes PRO deaktivovat?

Pro deaktivaci služeb musí být provedeny tyto čtyři kroky:

 1. Otevřete přehled produktů na portálu Mercedes PRO Portal
 2. Zvolte vozidlo
 3. Vyberte službu
 4. Deaktivujte službu

Jaké jsou technické předpoklady pro využívání služeb Mercedes PRO connect?

Nový Sprinter má od roku výroby 2018 (modelová řada 907/910) v Evropě a v USA standardně na palubě potřebný hardware přes integrovaný komunikační modul pro digitální služby (LTE). Výjimku představují základní modely vozidel „Crew“ a „Worker“ – zde lze komunikační modul zvolit jako příplatkovou výbavu.

To pomocí pokročilé integrace do architektury vozidla tvoří základ pro velký počet služeb konektivity.

Mohu služby Mercedes PRO connect používat i pro jiná vozidla Mercedes?

Integrované řešení je k dispozici nejprve pro Sprinter (MODELOVÁ ŘADA 907/910). Naším cílem je ale nabízet naše služby do budoucna samozřejmě i společně s jinými modely. Pro starší dodávková vozidla Mercedes-Benz již nyní nabízíme možnost dodatečného vybavení – Mercedes PRO Adapter. Další informace naleznete na www.mercedes.pro/connect

Mohu do služeb Mercedes PRO connect integrovat vozidla jiných značek?

V prvním kroku se soustřeďujeme na modely Mercedes-Benz.

Mám již účet Mercedes me. Mohu používat údaje pro přihlášení také pro Mercedes PRO?

Ano, na Mercedes PRO se můžete přihlásit pomocí přihlašovacích údajů Mercedes me. Přesto si ale musíte vytvořit účet Mercedes PRO. Vaše údaje z Mercedes me nelze z právních důvodů přenést.

Budou předávány mé osobní údaje nebo firemní údaje dalším společnostem?

Údaje uživatele a společnosti jsou předávány dalším společnostem pouze tehdy, pokud je to nezbytné k provedení služeb objednaných zákazníkem. Společnost Daimler nepředává osobní údaje ke komerčnímu využití bez výslovného svolení zákazníka.

Proč musím zadat osobní heslo pro podporu?

Poté, co jste zadali osobní heslo pro podporu, může v případě potřeby zaměstnanec partnera Mercedes-Benz nebo asistenční linky zákaznické podpory Vaším jménem získat přístup k Vašemu firemnímu účtu. Toto se zobrazí pouze uživateli samotnému.

Toto má zabránit neoprávněnému přístupu k Vašemu firemnímu účtu. Jestliže potřebujete na portálu Mercedes PRO Portal pomoc, která vyžaduje přístup partnera Mercedes-Benz nebo zákaznické podpory k Vašemu účtu, zadejte prosím Vaše heslo pro podporu, jestliže k tomu budete vyzváni. Heslo pro podporu můžete kdykoliv změnit.

Chtěl(a) bych změnit své osobní heslo pro podporu. Jak to mohu udělat?

 1. Přihlaste se a otevřete Vaše osobní údaje.
 2. Můžete jednoduše zadat nové heslo pro podporu, aniž byste předtím museli zadávat staré heslo pro podporu (Zadejte heslo pro podporu podle následující specifikace: minimálně 6 znaků, maximálně 20 znaků, bez mezer)
 3. Nové heslo pro podporu musíte zadat dvakrát pro případ eventuálního překlepu a poté stisknout tlačítko „Uložit“.

Jak mohu svůj uživatelský účet smazat?

Uživatel nemá možnost vymazat sám sebe z firemního účtu. Vymazání musí provést firemní administrátor ve správě uživatele portálu Mercedes PRO Portal kliknutím na symbol koše. Vymazaný uživatel bude informován e-mailem.

1

Mercedes PRO connect, řešení konektivity a vozového parku, je nejdříve k dispozici pro model Vito a pro Sprinter.
U vozidel s výbavou Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce (MW1) se vyskytují funkční omezení u služeb „Elektronická správa jízd“ a „Elektronická kniha jízd“. Při aktivaci funkce Možnost chodu motoru bez klíčku ve spínací skříňce je rozpoznána pouze jedna jízda.

2

Mercedes PRO Adapter je k dispozici pro Vito 639 od 11/2010, pro Vito 447 od 10/2014 a pro Sprinter 906 od 04/2006. Pro dodávková vozidla Mercedes-Benz, která jsou z výrobního závodu dostupná s komunikačním modulem (LTE) pro digitální služby (JH3), nelze Mercedes PRO Adapter použít.

3

Komunikační modul je v modelech Sprinter 907 a 910 k dispozici od 06/2018.

4

Závislost na regionální dostupnosti.

5

Poskytování služeb v kombinaci s integrovaným komunikačním modulem závisí na síťovém pokrytí Vašeho mobilního operátora. 

6

Pro Go-Live od Mercedes PRO connect v novém modelu Sprinter existuje nástroj pro správu vozidel pro řešení z výrobního závodu s komunikačním modulem a zvláštní nástroj pro správu vozidel pro dodatečné vybavení adaptérem Mercedes PRO Adapter.

7

Aplikace Mercedes PRO connect App a Mercedes PRO Adapter App nesmějí být ovládány v průběhu jízdy. Jinak hrozí nebezpečí odvedení pozornosti od dopravní situace a tím ohrožení vlastní bezpečnosti nebo ostatních osob. Dodržujte prosím také zákonné předpisy země, ve které se právě nacházíte.

8

Mercedes PRO je k dispozici ve vybraných evropských zemích a od 09/2018 v USA. Další informace získáte u svého prodejce vozidel Mercedes-Benz.