Poznámky k používání cookies a pro vyhodnocování uživatelských dat a používání analytických nástrojů

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje, jako je například HTML5 Storage nebo místní sdílené objekty (Local Shared Objects), (společně „Cookies“), abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Tyto informace pak využijeme ke zdokonalení designu webových stránek, čímž ještě více zvýšíme jejich uživatelský komfort. Pro tytéž účely používáme analytické nástroje Adobe Analytics; zde lze také použít soubory cookie.

1.    Funkce a použití cookies

a.    Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např., zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

b.    Používáte-li naše webové stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.

Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies. Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na vašem koncovém zařízení. To se provádí takto:

i.    Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto implicitní nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení *neakceptovat cookies*.

ii.   Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

iii.  Informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

iv.  Stejně jako používání souborů cookie je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

c.    Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

d.    Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

i.    Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly. Bez těchto cookies bychom Vám nemohli poskytovat služby jako např. konfigurátor vozidla.

ii.    Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek . Ve funkčních cookies ukládáme např. Vaše jazyková nastavení.

iii.    Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Další související informace najdete i v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

iv.    Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies určují třetí strany, např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky. Podrobnější informace o použití a funkci sociálních pluginů naleznete v odstavci 4 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název souboru cookie

Popis

Typ souboru cookie

AAMC_daimlerag_0

 

Tyto soubory cookie shromažďují údaje o tom, které webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím pro Vás zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v oddílu „Vyhodnocování údajů o chování uživatele“.

Typ 3

AMCVS, ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox,s_nr, gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2, gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, gapv_csref, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C, s_fid, s_cpc, s_ria, s_fv, s_resort, s_tracking_resort, s_tracking_belt, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat

Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci užívají naše webové stránky, a pomáhají nám tak naše webové stránky neustále vyvíjet s ohledem na Vaše zájmy.

Typ 3

MYMPREFS

Tento soubor cookie ukládá Vaše výchozí nastavení, např. jazyk a trh nebo posloupnost řazení v zobrazených tabulkách.

Typ 2

MMPSESSION

Tento soubor cookie ukládá dočasné stavové informace, které urychlují používání stránky, např. informace o tom, že je používán podporovaný prohlížeč.

Typ 2

PHPSESSID

Pro sloučení několika souvisejících dotazů na server a jejich přiřazení jedné relaci tento soubor cookie po dobu Vaší návštěvy přidělí Vašemu zařízení anonymní ID (ID relace).

Typ 1

JSESSIONID

Pro sloučení několika souvisejících dotazů na server a jejich přiřazení jedné relaci tento soubor cookie po dobu Vaší návštěvy přidělí Vašemu zařízení anonymní ID (ID relace).

Typ 1

cookiePolicy

Tento soubor cookie ukazuje, že souhlasíte s používáním cookies na našich stránkách. Ukládá se, když zavíráte vrstvu s upozorněním o používání cookies.

Typ 2

mbcsUserCountry

Tento soubor cookie uloží zemi, ze které máte přístup do obchodu Connect Shop. Tento soubor cookie je platný do doby ukončení aktuální relace vyhledávače.

Typ 1

mbcsUserIP

Tento soubor cookie ukládá IP adresu uživatele, kterou používá pro přístup do obchodu Connect Shop. Tento soubor cookie platný do doby ukončení aktuální relace vyhledávače.

Typ 1

 

2.    Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

a.    Chtěli bychom obsahy našich webových stránek cíleně přizpůsobit Vašim zájmům a tím zlepšit naši nabídku pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme následující analytický nástroj: Adobe Analytics.

b.   Při použití těchto analytických nástrojů lze data přenášet na servery umístěné v USA a zpracovávat je tam. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu Evropské unie neexistuje "přiměřená úroveň ochrany" pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU. Tato úroveň ochrany však může být pro jednotlivé společnosti nahrazena certifikací podle takzvaného „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“.

c.   Pokud nechcete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí implementujeme nastavením souboru cookie opt-out ve vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

d.   Níže najdete informace o poskytovatelích analytických nástrojů, které používáme, a příslušnou možnost Opt-Out:

i.     Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe je certifikován podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí. Chcete-li odmítnout vyhodnocování prostřednictvím produktu Adobe Analytics, můžete přejít na tento odkaz:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html