• Kommunikationsmodulet:
  Den fabriksmonterede løsning.

  Til den ny Sprinter er kommunikationsmodulet til Mercedes PRO connect tilgængeligt fra fabrikken1. Det giver en optimal netværksløsning fra starten i Sprinter – som kan gøre din arbejdsdag endnu mere effektiv. Kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester (JH3)2 bruger et fast integreret SIM-kort til ekstremt hurtig og pålidelig overførsel af data. Modulet er den tekniske forudsætning for at bruge de digitale tjenester fra Mercedes PRO connect3.
   

  Få mere at vide om fordelene ved at vælge Mercedes PRO connect som fabriksmonteret løsning.

  Kommunikationsmodulet illustreret i den ny Mercedes-Benz Sprinter
Dine fordele

Fremtidssikret: Med kommunikationsmodulet til digitale tjenester.

Mercedes PRO connect under brug i den ny Sprinter.

Opnå øget effektivitet i din flåde med Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect gør det muligt at få et fordelagtigt overblik, kontrol og support. Kommunikationen mellem den flådeansvarlige, chaufføren og bilen giver dig en fordel helt fra start, så du kan gøre dine forretninger endnu mere effektive.

 • Netværksløsningen direkte fra fabrikken

  Optimalt netværk helt fra starten.

 • Diverse Mercedes PRO connect tjenester

  Samlet i 8 attraktive merværdipakker.

 • Øget effektivitet med netværksløsninger

  Lige fra den første kilometer.

Vores sortiment

Merværdipakkerne fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect som fabriksmonteret løsning samler diverse flåde-, bil-, chauffør- og positionsbaserede tjenester i attraktivt sammensatte merværdipakker. Det digitale sortiment af tjenester vil løbende blive udvidet fremover:

 • Optimeret hjælp

  Når du vil spare tid og omkostninger.

  Med Mercedes PRO connect til din bil får du optimeret hjælp, så du kan opnå endnu større driftsrentabilitet. Servicearbejde kan planlægges i god tid og udføres på en effektiv måde. Du nyder på den måde godt af, at din bil altid er maksimalt driftsklar. Hvis du alligevel skulle få brug for assistance undervejs, så får du hjælp med det samme.  

  Inkluderede tjenester

  De vigtigste fordele:

  • Færre driftsafbrydelser , fordi det er nemmere at planlægge værkstedsbesøg og få besked på forhånd om nødvendig serviceomfang

  • Tidsbesparelse , fordi du skal bruge mindre tid på administration i forbindelse med servicebesøg på værkstedet

  • Bedre overblik over værkstedsbesøg og omkostninger i forbindelse med forestående servicearbejde

  • Hurtig, målrettet hjælp i tilfælde af en ulykke eller et havari

  • Undgå ekstraomkostninger på grund af driftsstop med optimerede service- og reparationsprocesser

  • Kortere værkstedsbesøg takket være effektive processer

  • Øget køresikkerhed , fordi bilen altid er serviceret efter planen

 • Digitaliseret dataregistrering

  Altid overblik over vigtige data for flåden.

  Mercedes PRO connect tjenesten Digitaliseret dataregistrering giver dig hurtig adgang til vigtige data i din bilflåde. Med denne tjeneste gemmes alle køretursdata, så flådeansvarlige og chauffører1 altid kan få adgang til dem. Det hjælper med at optimere af ture og med at skelne mellem erhvervsmæssig og privat kørsel.  

  Inkluderede tjenester
  1 Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Ellers er der fare for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller tredjemand for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

  De vigtigste fordele:

  • Tidsbesparelse med digitaliseret dataregistrering og registrering af alle køreture

  • Registrering og dokumentation af køreture i overensstemmelse med de gældende lovkrav (Coming soon)

  • Mulighed for optimeret turplanlægning med overskuelig oversigt over de kørte ture

  • Overblik over erhvervsmæssig/privat kørsel

  • Mulighed for at dokumentere brug af bilen ved skader på bilen eller påståede brud på færdselsreglerne

 • Effektiv flådeadministration

  Fuldt overblik over bilens status og geografiske position.

  Netværks- og flådeløsningen Mercedes PRO connect hjælper din flådeansvarlige med effektiv flådeadministration, så det er muligt at bevare det fulde overblik og planlægge ture hurtigt og fleksibelt. Du kan bruge løsningen til både at få vist bilens geografiske position og bilens status. Og på den måde bliver det muligt at planlægge på en forudseende måde og optimere flådens kapacitetsudnyttelse, så du også øger virksomhedens produktivitet.  

  Inkluderede tjenester

  De vigtigste fordele:

  • Altid overblik over bilerne i flåden og deres status, eksempelvis tankniveauet

  • Mindsket tidsforbrug , fordi det administrative arbejde forenkles

  • Bedre udnyttelse af flådekapaciteten med en fleksibel og forudseende planlægning

  • Hurtigere ordreafvikling – hvilket også giver mulighed for kortfristede ordrer

  • Tyveribeskyttelse på grund af øget transparens og aktiv information

  • Øget produktivitet , fordi biladministrationsværktøjet kan hjælpe dig med at planlægge

  • Tidsbesparelse på grund af effektiv ordrestyring og optimeret ruteplanlægning

  • Potentielle omkostningsbesparelser på grund af information ved formodet tyveri og misbrug af bilen

 • Effektiv kørestilsanalyse

  Spar brændstof og undgå unødvendige driftsafbrydelser.

  Med Mercedes PRO connect får du digitale tjenester, som kan levere nyttige kørestilsdata til chauffører1 og flådeansvarlige og generere en effektiv kørestilsanalyse. Ved hjælp af disse data er det muligt at optimere kørestilen for et mere effektivt brændstofforbrug og optimeret slid. Det giver virksomheden omkostningsbesparelser og øget flåderentabilitet.  

  Inkluderede tjenester
  1 Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Ellers er der fare for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller tredjemand for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

  De vigtigste fordele:

  • Lavere brændstofforbrug og mindskede brændstofomkostninger

  • Potentiel omkostningsbesparelse på grund af færre ulykkesreparationer og færre driftsafbrydelser på grund af sliddelenes øgede holdbarhed

  • Mindre spildtid med færre driftsafbrydelser på grund af mindre slid

  • Øget bevidsthed om sikker og økonomisk kørsel

  • Bilens driftssikkerhed øges på grund af mindre slid

  • Mulighed for belønning af forbrugsorienteret og effektiv flådekapacitetsudnyttelse

 • Forenklet flådekommunikation1

  Forbinder flådeansvarlige og chauffører1 direkte.

  Mercedes PRO connect tilbyder dig forenklet flådekommunikation1 og forbinder flådeansvarlige og chauffører1 direkte med hinanden. Det gør virksomhedens kommunikation mere interaktiv, hurtigere og giver færre misforståelser. Den flådeansvarlige kan bruge biladministrationsværktøjet til at sende beskeder og ordrer til chaufførens Mercedes PRO connect App1. Internetforbindelsen i bilen giver også mulighed for andre tjenester som for eksempel oprettelse af et internet-hotspot.  

  Inkluderede tjenester
  1 Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Ellers er der fare for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller tredjemand for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

  De vigtigste fordele:

  • Tidsbesparelse og øget produktivitet , fordi den flådeansvarlige og chauffør1 kan kommunikere direkte med hinanden

  • Færre misforståelser i kommunikationen , fordi det er muligt at svare og stille uddybende spørgsmål1

 • Forbedret navigation

  Kom hurtigere frem med al nødvendig information.

  Med Mercedes PRO connect får du digitale tjenester, som stiller den nødvendige information til rådighed til at forbedre navigationen og dermed øge kørekomforten. Trafikdata i realtid, altid opdaterede kortdata og forskellige multimedie- og navigationsfunktioner gør det muligt altid at finde den mest optimale rute.  

  Inkluderede tjenester
  1 Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Ellers er der fare for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller tredjemand for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

  De vigtigste fordele:

  • Kom hurtigere frem med optimal ruteføring og færre kødannelser

  • Sidste nye navigationsversion med aktuelt kortmateriale

  • Tidsbesparelse på køreturene på grund af forskellige multimedie- og navigationsfunktioner, eksempelvis fremsendelse af Points of Interest (POI'er) direkte til bilen fra biladministrationsværktøjet

  • Chaufføren kan bedre orientere sig1 og oplever dermed mindre stress på sine køreture , fordi kortmaterialet altid er opdateret

 • Mobil betjening af bilen

  Online remote-betjening af bestemte funktioner i bilen.

  Mercedes PRO connect tilbyder dig tjenesten mobil betjening af bilen, så du kan fjernstyre bestemte funktioner i bilen, uanset hvor du selv befinder dig. Også når bilen er uden for synsvidde, har du blandt andet mulighed for at tjekke, om dørene er låst, eller om elektrisk betjente ruder er lukkede.  

  Inkluderede tjenester

  De vigtigste fordele:

  • Mobil betjening af bilen sparer tid , fordi du kan betjene bilen, også når den er uden for synsvidde

  • Flere brugere af bilen får nem adgang til bilen uden bilnøgle

  • Forbedret tyverisikring , fordi det er muligt at tjekke, om bilen er låst og også at fjernaflåse den

  • Forenklet administration , fordi det er muligt at få adgang til bilen uden bilnøglen

  • Forbedrede arbejdsprocesser , fordi det er muligt at fjernoplåse lastrummet i forbindelse med læsseopgaver

 • Integration af Mercedes-Benz biler i ethvert flådesystem

  Integration af Mercedes-Benz biler i ethvert flådesystem.

  Har du flere forskellige bilmærker i din flåde? Det er ikke noget problem. Mercedes PRO connect tilbyder den rette løsning i form af datagrænseflader til Mercedes-Benz varebiler. På den måde kan du integrere Mercedes-Benz varebiler i dit eksisterende flådeadministrationssystem. Det giver et samlet overblik over hele din flåde, og du kan behandle relevante data for dine biler.  

  Inkluderede tjenester

  De vigtigste fordele:

  • Integration af Mercedes-Benz bildata i et eksisterende flådeadministrationssystem

  • Mulighed for at supplere med andre attraktive Mercedes PRO connect tjenester

Start nu

Eksklusivt indtil 30.11.2018: Gratis velkomsttilbud.

Velkomstpakke

Start som en af de første med Mercedes PRO connect – gratis.

Go-Live fra Mercedes PRO connect i den ny Sprinter markerer begyndelsen på de innovative netværksløsninger fra fabrikken. Ved at gøre brug af fordelene ved Mercedes PRO connect kan du få dine forretninger op på et nyt effektivitetsniveau. Start i dag og oplev alle tjenester fra Mercedes PRO connect gratis indtil 30.11.20185.

Oplev vores velkomsttilbud og start nu.

Kommunikationsmodul til digitale tjenester

Tre, der forstår at kommunikere.

Fabriksløsningen består af tre elementer, som giver flådeansvarlige, chauffører og biler mulighed for at kommunikere med hinanden og frem for alt gør arbejdsdagen nemmere. 

Til biler

Grænsefladen.

Det fabriksmonterede kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester (JH3) gør det muligt at bruge Mercedes PRO connect tjenesterne.

Kommunikationsmodulet illustreret i den ny Mercedes-Benz Sprinter

Hurtig internetopkobling.

Et fast integreret SIM-kort i kommunikationsmodulet (LTE) gør det muligt at etablere en pålidelig og hurtig internetforbindelse2 i bilen. Det bruges til Mercedes-Benz nødopkaldssystem3, til Live Traffic Information og til alle øvrige tjenester fra Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect giver dig en høj grad af transparens, kontrol og støtte, så din arbejdshverdag bliver endnu mere effektiv.

Til administratorer og flådeansvarlige

Kernen.

Administratorer og flådeansvarlige får via Mercedes PRO Portal og biladministrationsværktøjet værdifuld information om virksomhedens biler.

Skærmbillede med Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Inden bilerne kan administreres i biladministrationsværktøjet, skal de oprettes i Mercedes PRO Portal. Nogle biloplysninger, som model, brændstoftype eller gearkassetype, indlæses automatisk i biladministrationsværktøjet ved hjælp af stelnummeret og kan ses dér.

Skærmbillede med biladministrationsværktøjet

Biladministrationsværktøj.

Den flådeansvarlige får overblik over hele virksomhedens flåde med biladministrationsværktøjet. Alt efter behov og de bestilte tjenester kan den flådeansvarlige filtrere oplysningerne, så han får præcis den information, der er særligt vigtig for ham. Han bliver således informeret om nødvendige serviceeftersyn i god tid, og han kan se, hvor bilerne befinder sig, så han bedre kan uddelegere nye ordrer. Han kan desuden se allerede gennemførte ture og sende de næste ordrer til Mercedes PRO connect App4. Det giver mulighed for mere forudseende planlægning af serviceeftersyn og effektiv anvendelse af bilerne.

Til chauffører

Den direkte forbindelse til chaufføren2.

Mercedes PRO connect App4 gør det nemt for den flådeansvarlige og chaufføren at kommunikere med hinanden4.  For eksempel får chaufføren4 tilsendt vigtige ordre- og biloplysninger direkte på sin smartphone. Desuden har chaufføren mulighed for selv at allokere en bil via appen.

Smartphoneskærm med Dashboard Management i Mercedes PRO connect App

Altid optimalt informeret.

Med Dashboard Management i Mercedes PRO connect App4 får chaufføren4 de vigtigste oplysninger i overskuelig form om den bil, han er blevet tildelt – for eksempel om tankniveauet og den resterende aktionsradius  – og muligheden for at foretage administrative indstillinger.

Smartphoneskærm med bilsøgningsfunktionen i Mercedes PRO connect App

Altid overblik over positionen.

Med bilsøgningen i Mercedes PRO connect App4 kan chaufføren4 blive guidet hen til sin bil ved hjælp af navigation fra sin aktuelt geografiske placering.

Forhåndsvisning

Gyldent overblik: Hvad får du med Mercedes PRO connect.

Biladministrationsværktøj

Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO Portal

Produktrådgivning

Vi anbefaler: Mercedes PRO produktrådgiveren.

Skærmbillede med produktrådgivningsfunktionen i Mercedes PRO

Find det passende Mercedes PRO connect produkt til dine behov.

Find ud af, hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester der passer bedst til din virksomhed.

Brug vores Mercedes PRO produktrådgiver. Efter at have besvaret ganske få spørgsmål, får du hurtigt vist den løsning, der passer bedst til dine behov.

Trin for trin

Din vej til en netværksforbundet flåde.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter på række

Sådan starter du med Mercedes PRO connect i din ny Sprinter.

Vil du bruge de alsidige netværks- og flådeløsninger i din nye netværksforbundne Sprinter?

Du finder praktiske vejledninger, spørgsmål og svar samt alle detaljer om forudsætningerne og de tekniske krav til konfigurationen og brugen af Mercedes PRO connect her – i kompakt og overskuelig form.

Den ny Mercedes-Benz Sprinter
Den ny Sprinter

Er du interesseret i den ny Sprinter?

Oplev den ny Sprinter med det samme – hos din forhandler eller online hos Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz forhandler
Forhandlersøgning

Din kontakt på stedet.

Find hurtigt og nemt din Mercedes-Benz Vansforhandler i nærheden af dig.

Support.

mproconnect.dnk@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Vi kan kontaktes 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage.

1

Alt efter regional tilgængelighed.

2

Leveringen af tjenester i forbindelse med det integrerede kommunikationsmodul afhænger af mobiltelefonudbyderens netdækning.

3

Kommunikationsmodulet fås til Sprinter 907 og 910 fra 06/2018. I biler udstyret med motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionsbegrænsninger i forhold til tjenesterne „Digital turstyring“ og „Digital kørebog“. Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.

4

Mercedes PRO connect App må ikke betjenes under kørslen. Der er fare for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller andre for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

5

Efter at velkomsttilbuddet er udløbet, har du stadig din Mercedes PRO firmakonto og kan dermed fortsat gøre brug af de gratis produkter og tjenester fra Mercedes PRO connect i din Sprinter. Når velkomsttilbuddet er udløbet, bedes du være opmærksom på, at du igen skal købe de tjenester, der er betalingspligtige, for at kunne gøre brug af det komplette sortiment af tjenester.