• Mercedes PRO connect

  Netværksforbinder biler og personer på en intelligent måde.

  Nu tager vi endnu et skridt ind i den digitale fremtid med opkoblede, netværksforbundne biler: De professionelle netværks- og flådeløsninger fra Mercedes PRO connect forbinder virksomheder med deres biler og kan øge effektiviteten og produktiviteten  – i ledelse og controlling såvel som i flådeadministrationen.

Mercedes PRO connect

Dine fordele ved at bruge Mercedes PRO connect.

En flådeansvarlig sidder foran en skærm. I forgrunden ses biladministrationsværktøjet.

Få øget effektivitet i din flåde.

Gør hverdagen nemmere for dine flådeansvarlige og chaufførere ved at anvende Mercedes PRO connect.

 • Forenklet og optimeret vedligeholdelsesplanlægning

  Ved hjælp af enkel trafiklyslogik glemmes kommende serviceeftersyn ikke mere.

 • Transparent tilstand for bilen

  Overskueligt redigerede bildata, som altid kan ses, hjælper ved planlægningen.

 • Undgåelse af unødige merudgifter

  Kommende serviceeftersyn planlægges effektivt, og risikoen for svigt reduceres.

Forbundet i et perfekt netværk

De tre elementer i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect består af tre elementer, som giver flådeansvarlige, chauffører og biler mulighed for at kommunikere med hinanden og frem for alt gør arbejdsdagen betydeligt nemmere.

Til biler

Mercedes PRO connect hardware: Grænsefladen.

Grundlaget for at bruge de innovative netværks- og flådeløsninger er den installerede hardware i bilen. Der findes to muligheder for dine Mercedes-Benz varebiler: Eftermonteringsløsningen og montering fra fabrikken.

Kommunikationsmodulet illustreret i den ny Sprinter

Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester (JH3).

Udvalgte nye Mercedes-Benz biler3 fås med fabriksmonteret kommunikationsmodul (LTE). Kommunikationsmodulet (LTE)4 bruger et fast integreret SIM-kort til ekstremt hurtig og pålidelig overførsel af data og er den tekniske forudsætning for at bruge Mercedes PRO connect tjenesterne5.

Mercedes PRO Adapter

Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter kan eftermonteres i udvalgte Mercedes-Benz varebilsmodeller2. Den kompakte hardwareløsning gør det på den måde muligt også at bruge Mercedes PRO connect tjenester i de eksisterende biler i vognparken.

Til administratorer og flådeansvarlige

Biladministrationsværktøj: Centralen6.

Flådelederen får et omfattende overblik over hele sin flåde med biladministrationsværktøjet. Afhængigt af behov kan det nøjagtigt filtrere de informationer, som er vigtige for ham.

En flådeansvarlig sidder ved skrivebordet. Forrest i billedet er bilernes geografiske positioner vist digitalt.

Altid overblik over vognparken.

Effektiv planlægning af ture. Bilernes position og informationer om trafiksituationen kan ses næsten i realtid. Også den automatiske områdeovervågning (geofencing) og anbringelsen af adresser, f.eks. placering for vigtige kunder, forbedrer overblikket for den flådeansvarlige.

En flådeansvarlig sidder ved skrivebordet. På hendes skærm er biladministrationsværktøjet åbent.

De vigtigste bildata bearbejdet på overskuelig vis.

Den, der kender sine bilers status, kan reducere driftsafbrydelserne væsentligt. Baseret på den regelmæssigt overførte biltilstand og den overskuelige databearbejdning bevarer den flådeansvarlige altid overblikket.

Til chauffører

Mercedes PRO Apps: Den direkte forbindelse.

Via Mercedes PRO connect App og Mercedes PRO Adapter App7 kan chaufføren7 få vist værdifuld information om bilen og om ordrer. 

Smartphones med Mercedes PRO connect App og Mercedes PRO Adapter App

Godt informeret om det hele.

For brugeren foregår kommunikationen via en smartphone med installeret Mercedes PRO connect App og Mercedes PRO Adapter App7. Mercedes PRO connect App og Mercedes PRO Adapter App7 gør det nemt at kommunikere med den flådeansvarlige. Bildata overføres regelmæssigt og automatisk til biladministrationsværktøjet og til den flådeansvarlige og hjælper med at optimere planlægningen i virksomheden.

Hvilken Mercedes PRO connect løsning passer til dine behov?

Virksomheder er foranderlige: Har du en vognpark med biler, der kunne blive mere effektive med en innovativ netværks- og flådeløsning? Overvejer du at investere i nye biler? Mercedes PRO connect har den passende løsning til dine behov.

Kommunikationsmodulet illustreret i den ny Sprinter med Mercedes PRO connect App

Monteret fra fabrikken: Kommunikationsmodulet.

Den ny Sprinter er den første Mercedes-Benz varebil, som kan udstyres med Mercedes PRO connect netværks- og flådeløsningen direkte fra fabrikken3. Med det fast integrerede kommunikationsmodul er den netværksklar helt fra starten.

 • Netværks- og flådeløsninger fra fabrikken til den ny Sprinter

 • Diverse Mercedes PRO connect tjenester – samlet i 8 attraktive merværdipakker

 • Løbende udvidelse og optimering af tjenesterne

 • Øget effektivitet med internetopkobling

Mercedes PRO Adapter og Mercedes PRO Adapter App

Eftermonteret: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter er kompakt hardware, der fås som eftermonteringsløsning. Den kan eftermonteres i udvalgte Mercedes-Benz varebilsmodeller2. På den måde bliver det muligt at bruge de innovative Mercedes PRO connect tjenester i de biler, du har i forvejen.

 • Nem eftermonteringsløsning til udvalgte Vito og Sprinter modeller2

 • Totalt 5 Mercedes PRO connect tjenester til effektiv flådeadministration

 • Innovativ netværksløsning til de eksisterende biler i din vognpark

 • Nem installation af Mercedes PRO Adapter

Er din bil klar til Mercedes PRO connect?

Udfør et hurtigt tjek, og find ud af, hvilke modeller der er kompatible med Mercedes PRO connect.

*

Listen med typeserier kan variere fra land til land. Ved genimport eller gråimport er det oprindelige bestemmelsesland relevant for kompatibiliteten.
I biler udstyret med motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionsbegrænsninger i forhold til tjenesterne „Digital turstyring“ og „Digital kørebog“. Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.

Spørgsmål og svar.

Generelle spørgsmål om Mercedes PRO

Hvad er Mercedes PRO?

Mercedes PRO er det nye varemærke hos Mercedes-Benz Vans, som samler alle aktuelle og fremtidige tjenesteydelser, løsninger og digitale serviceydelser til din daglige forretning under ét navn. Vores må er at give dig digitale muligheder, så din forretning bliver endnu mere effektiv.

Mercedes PRO samler alle de tjenesteydelser, der er relevante for dig, på en webbaseret platform. På www.mercedes.pro får du således direkte adgang til mobilitets-, finansierings, netværks-1 og flådeløsninger1 samt integrerede tilbud, som omfatter langt mere end blot selve den klassiske varebil.

De vigtigste fordele kort og godt:

 • En platform samler alle relevante tjenester og tilbud
 • Giver øget effektivitet, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning
 • Hjælper med at spare på omkostningerne
   

Hvilke fordele giver Mercedes PRO?

Mercedes PRO gør det muligt gnidningsfrit og effektivt at integrere alle service- og mobilitetstilbud fra Mercedes-Benz Vans. Via en internetportal samler vi alle aktuelle og fremtidige tjenesteydelser vedrørende din varebil - fra mobil vognparkadministration og serviceeftersyn til skræddersyede samlede systemløsninger. Når du har tilmeldt dig, har du adgang til personlige områder, der er relevante for dig - og du har naturligvis også adgang til dine biler.

Hvad er forskellen mellem Mercedes me og Mercedes PRO?

Mercedes me er kun udviklet til private kunder og deres krav. Mærket Mercedes PRO er derimod udviklet specielt til erhvervskunder med varebiler og deres behov og krav.

Her lægges der især vægt på øget effektivitet og hjælp i hverdagen. Mercedes PRO er med til at gøre din forretning mere effektiv. Det hele er samlet overskueligt og leveres af samme producent, så du kan koncentrere dig om det væsentlige.

Hvilken forskel er der på den integrerede løsning i den ny Sprinter og Mercedes PRO Adapter?

Både Mercedes PRO Adapter og den integrerede løsning i den ny Sprinter med kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester er placeret under ét og samme mærke: Mercedes PRO, som giver mulighed for at bruge netværks- og flådeløsningen Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Adapter indeholder 5 basistjenester, mens den integrerede løsning i den ny Sprinter (med kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester) giver mulighed for at vælge op til otte forskellige merværdipakker med en lang række tjenester.

Desuden anvendes Mercedes PRO Adapter til Vito (modelserie639 siden 11/2010 og 447) og Sprinter (modelserie 906), og den er baseret på en Plug & Play-eftermonteringsløsning (OBD II-adapter). Løsningen skal bestilles hos en Mercedes-Benz forhandler. Kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester er en fabriksmonteret løsning, som er fast integreret i Sprinter (modelserie 907/910) fra 06/2018. På grund af forberedelsen er det muligt at foretage eftermontering.

Netværksforbindelsen i forbindelse med Mercedes PRO Adapter etableres via en kunde-smartphone (Bluetooth). I forbindelse med kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester er der et fast installeret SIM-kort i bilen.

Hvordan registrerer jeg mig til at bruge Mercedes PRO?

Du kan registrere dig som bruger på to forskellige måder i Mercedes PRO:

 1. Ved selv at registrere dig via Mercedes PRO Portal
 2. Ved at kontakte din Mercedes-Benz forhandler

Er det nødvendigt at have en smartphone med internetadgang for at bruge Mercedes PRO?

Med en ny Sprinter (modelserie 907/910) er det ikke nødvendigt at have en smartphone med internetadgang, fordi SIM-kortet er fast integreret i bilen. I så fald er det muligt at bruge Mercedes PRO connect uden en smartphone. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de tjenester, som er specielt udviklet til systemet for at gøre chaufførens hverdag nemmere, er forbundet med brugen af Mercedes PRO connect App.

I forbindelse med Mercedes PRO Adapter er det nødvendigt at have internetadgang via Bluetooth på din smartphone.

Hvad er Mercedes PRO connect?

Nu tager vi endnu et skridt ind i den digitale fremtid med opkoblede, netværksforbundne biler: De professionelle netværks- og flådeløsninger fra Mercedes PRO connect forbinder virksomheder med deres biler og kan øge effektiviteten og produktiviteten  – i ledelse og controlling såvel som i flådeadministrationen. Det giver fordele som for eksempel færre driftsafbrydelser med forudseende administration af serviceeftersyn og mulighed for at behandle data på en overskuelig måde til driftsøkonomisk analyse.

I biladministrationsværktøjet kan bilerne og chaufførerne2 koordineres og administreres på en effektiv måde. Og chaufførerne2 kan bruge Mercedes PRO connect App2 til at udveksle information med den flådeansvarlige via biladministrationsværktøjet og få adgang til værdifuld information om bilen.

Hvilke tekniske løsninger tilbydes i forbindelse med Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect tilbyder kunderne hardwareløsninger til netværksforbindelse.

Fra introduktionsløsningen med Mercedes PRO Adapter til den professionelle løsning med integreret kommunikationsmodul til digitale tjenester. Du kan finde mere information om Mercedes PRO Adapter her:  www.mercedes.pro/adapter

Den ny Sprinter er en fabriksmonteret løsning, som er helt integreret i bilens arkitektur og udgør grundlaget for en lang række netværksbaserede tjenester. Netværks- og flådeløsningen Mercedes PRO connect består i den sammenhæng af kommunikationsmodulet til digitale tjenester i bilen, biladministrationsværktøjet til flådeadministratorer og Mercedes PRO connect App til chaufføren.  Den professionelle netværks- og flådeløsning gør det nemmere for vognparkadministratorer og chauffører at kommunikere med hinanden og bidrager til en øget effektivitet og produktivitet i den daglige forretning. Der vil løbende blive tilføjet flere Mercedes PRO connect løsninger i sortimentet.

Hvor kan jeg købe tjenesterne?

Du kan købe kommunikationsmodulets digitale tjenester i forskellige merværdipakker via Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store  Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store. Mercedes PRO Adapter kan fås hos din Mercedes-Benz forhandler.
For flere detaljer om installation af adapteren kan du besøge denne Webseite eller kontakte din Mercedes-Benz forhandler.

Skal jeg registrere mig separat for hver enkelt tjeneste?

Når du har registreret dig én gang som bruger i Mercedes PRO, får du adgang til at købe alle tilgængelige tjenester.

Er det muligt at købe de enkelte tjenester separat?

Som kunde kan du købe merværdipakker med forskellige tjenester til den ny Sprinter, som giver dig helt særlige fordele - f.eks. navigation eller kørestilsanalyse. Det er også prismæssigt fordelagtigt af købe tjenesterne som pakkeløsninger.

I forbindelse med Mercedes PRO Adapter er en pakke med 5 tjenester direkte forbundet med hardwaren.

Hvordan kan jeg aktivere Mercedes PRO tjenesterne?

For at aktivere Mercedes PRO tjenesterne er det nødvendigt at udføre følgende trin:

 1. Bilen skal allerede være registreret på din brugerkonto
 2. Du skal købe tjenesterne i Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store
 3. Tjenesterne kan tilknyttes til en bestemt bil
 4. Når tjenesterne er tilknyttet, aktiveres de automatisk

Hvordan kan jeg deaktivere Mercedes PRO tjenester?

For at deaktivere tjenesterne er det nødvendigt at udføre følgende 4 trin:

 1. Åbn produktoversigten i Mercedes PRO Portal
 2. Vælg bil
 3. Vælg den pågældende tjeneste
 4. Deaktivér tjenesten

Hvad er de tekniske forudsætninger for at bruge Mercedes PRO connect?

Den ny Sprinter fra produktionsår 2018 (modelserie 907/910) er som standard udstyret med den nødvendige hardware i Europa og i USA i form af det integrerede kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester. Med undtagelse af bilmodellerne „Crew“ og „Worker“ – her kan kommunikationsmodulet bestilles som ekstraudstyr.

På grund af den fuldstændige integration i bilens arkitektur udgør den grundlaget for en lang række netværkstjenester.

Kan jeg bruge Mercedes PRO connect til andre Mercedes-biler?

Den integrerede løsning fra fabrikken er indledningsvist kun tilgængelig i forbindelse med Sprinter (modelserie 907/910). Imidlertid er det naturligvis også vores mål at kunne tilbyde vores tjenesteydelser til andre modeller i fremtiden. For ældre Mercedes-Benz varebiler tilbyder vi allerede i dag en eftermonteringsløsning - kaldet Mercedes PRO Adapter. For mere information, klik venligst på  linket www.mercedes.pro/connect

Kan andre bilmærker integreres i Mercedes PRO connect?

I første omgang koncentrerer vi os om Mercedes-Benz-modeller.

Jeg har allerede en Mercedes me brugerkonto. Kan jeg også bruge mine indlogningsoplysninger til Mercedes PRO?

Ja, du kan logge ind i Mercedes PRO med dine indlogningsoplysninger til Mercedes me. Men det er alligevel nødvendigt at oprette en Mercedes PRO konto. Dine oplysninger fra Mercedes me kan ikke overføres af juridiske årsager.

Videregiver Daimler mine personoplysninger eller virksomhedens oplysninger til andre virksomheder?

Brugerens og virksomhedens oplysninger videregives udelukkende til andre virksomheder, såfremt det er nødvendigt for at levere de tjenesteydelser, som kunden har bestilt. Daimler videregiver ingen personoplysninger til kommercielle formål, medmindre kunden udtrykkeligt har godkendt dette.

Hvorfor skal jeg indtaste et personligt support-password?

Ved behov kan en medarbejder hos Mercedes-Benz forhandleren eller kundesupporten få adgang til din virksomhedskonto på dine vegne, når du har indtastet det personlige support-password. Det er kun brugeren selv, som kan se dette.

Dette forhindrer uvedkommende i at få adgang til din firmakonto. Hvis du har brug for hjælp i Mercedes PRO Portal, som kræver, at en Mercedes-Benz forhandler eller kundesupporten får adgang til din konto, bliver du bedt om at oplyse dit support-password. Du kan til enhver tid ændre dit support-password.

Jeg vil gerne ændre mit personlige support-password. Hvordan gør jeg det?

 1. Log ind og find dine personoplysninger.
 2. Her kan du nemt indtaste et nyt support-password uden først at indtaste det gamle support-password (indtast dit support-password i overensstemmelse med det specificerede: mindst 6 tegn, maks. 20 tegn, ingen mellemrum)
 3. Du skal indtaste det nye support-password to gange af sikkerhedsmæssige årsager og derefter trykke på "Gem"-knappen.

Hvordan sletter jeg min personlige brugerkonto?

Det er ikke muligt for en bruger at slette sig selv i en firmakonto. Det er firmaadministratoren, der skal slette brugeren under brugeradministrationen i Mercedes PRO Portal ved at klikke på affaldsspand-symbolet. Den slettede bruger bliver automatisk underrettet via en mail.

1

Mercedes PRO connect, netværks- og flådeløsningen fås i første omgang til Vito og til Sprinter.
I biler udstyret med motorviderekørselsfunktion (MW1) er der funktionsbegrænsninger i forhold til tjenesterne „Digital turstyring“ og „Digital kørebog“. Når motorviderekørselsfunktionen er aktiv, registreres kun én tur.

2

Mercedes PRO Adapter fås til Vito 639 fra 11/2010, til Vito 447 fra 10/2014 og til Sprinter 906 fra 04/2006. I Mercedes-Benz varebiler, der kan fås med kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester (JH3) fra fabrikken, er det ikke muligt at anvende Mercedes PRO Adapter.

3

Kommunikationsmodulet fås til Sprinter 907 og 910 fra 06/2018.

4

Alt efter regional tilgængelighed.

5

Leveringen af tjenester i forbindelse med det integrerede kommunikationsmodul afhænger af mobiltelefonudbyderens netdækning.

6

Ved lanceringen af Mercedes PRO connect i den ny Sprinter findes der et biladministrationsværktøj til fabriksløsningen med kommunikationsmodul og et separat biladministrationsværktøj til eftermonteringsløsningen med Mercedes PRO Adapter.

7

Mercedes PRO connect App og Mercedes PRO Adapter App må ikke betjenes under kørslen. Der er risiko for at blive distraheret og dermed udsætte sig selv eller andre for fare. Vær opmærksom på de nationale lovbestemmelser i det land, du befinder dig i.

8

Mercedes PRO fås i udvalgte europæiske lande og i USA fra og med 09/2018. Flere oplysninger fås hos din Mercedes-Benz forhandler.