• Kommunikaatiomoduuli:
  Tehdasasenteinen ratkaisu.

  Uudessa Sprinter -mallissa Mercedes PRO connect -ratkaisun kommunikaatiomoduuli on asennettu valmiiksi tehtaalla1. Sprinter on sen ansiosta verkotettu alusta alkaen optimaalisesti – ja työpäivä on suunniteltavissa entistäkin tehokkaammin. Digitaalipalvelujen (JH3) kommunikaatiomoduuli (LTE) siirtää tiedot kiinteästi asennetulla SIM-kortilla erityisen nopeasti ja tehokkaasti. Se on Mercedes PRO connect3 -ratkaisun palvelujen käytön edellytyksenä.
   

  Tutustu tässä Mercedes PRO connect -ratkaisun tarjoamiin etuihin tehdasasenteisena mallina.

  Kommunikaatiomoduuli uudessa Mercedes-Benz Sprinter -mallissa
Edut

Kaukonäköisyyttä: Digitaalipalvelujen kommunikaatiomoduuli.

Mercedes PRO connect käytössä uudessa Sprinterissä.

Lisää ajokalustosi tehokkuutta Mercedes PRO connect -ratkaisulla.

Mercedes PRO connect mahdollistaa suoraan tehtaalta läpinäkyvyyden, hallinnan ja tuen korkean tason. Kommunikaatio ajokalustopäällikön, kuljettajan ja auton välillä auttaa alusta alkaen lisäämään huomattavasti yrityksen tehokasta johtamista.

 • Liitettävyyttä suoraan tehtaalta

  Optimaalinen verkotus alusta alkaen.

 • Monipuoliset Mercedes PRO connect -palvelut

  Niputettu kahdeksaksi mielenkiintoiseksi lisäarvopaketiksi.

 • Lisää tehokkuutta liitettävyyden kautta

  Ensimmäisestä kilometristä alkaen.

Tarjontamme

Mercedes PRO connect -ratkaisun lisäarvopaketit.

Tehdasasenteinen Mercedes PRO connect -ratkaisu niputtaa monipuoliset ajokalusto-, auto-, kuljettaja- ja sijaintisidonnaiset palvelut houkuttelevasti kootuiksi lisäarvopaketeiksi. Digitaalista tarjontaa täydennetään tulevaisuudessa jatkuvasti.

 • Optimoitu tuki

  Auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia.

  Mercedes PRO connect tarjoaa sinulle "optimoidun tuen", jotta voit käyttää autoasi vieläkin taloudellisemmin. Huoltotöiden voidaan sen ansiosta suunnitella ajoissa ja suorittaa tehokkaammin. Hyödyt myös autosi maksimaalisesta käyttövalmiudesta. Jos siitä huolimatta satut tarvitsemaan tukea, saat nopeasti apua tien päällä.

  Pakettiin sisältyvät palvelut

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Seisonta-aikojen väheneminen korjaamokäyntien paremman suunniteltavuuden ja jo etukäteen tiedossa olevien huoltojen laajuuksien vuoksi

  • Ajansäästö huoltoajankohtien organisointiin kuluvan ajan lyhentymisen ansiosta korjaamossa

  • Ajankohtien ja kustannusten läpinäkyvyys tulevien huoltotöiden suhteen

  • Nopea, tarkoituksenmukainen apu onnettomuuden tai vian sattuessa

  • Auton seisonta-ajoista aiheutuvien lisäkustannusten välttäminen optimoitujen huolto- ja korjausprosessien ansiosta

  • Korjaamolla kuluvan ajan lyhentyminen tehokkaampien prosessien ansiosta

  • Suurempi turvallisuus ajon aikana jatkuvasti huolletun auton ansiosta

 • Digitoidut taltioinnit

  Ajokaluston kaikki tiedot aina saatavilla.

  Mercedes PRO connect -ratkaisun kautta tehtävien "digitoitujen taltiointien" ansiosta ajokalustosi kaikki tärkeät tiedot ovat aina nopeasti saatavilla. Esimerkiksi ajettujen reittien kaikki tiedot taltioidaan, ja ne ovat milloin tahansa ajokalustopäällikön ja kuljettajan1 kutsuttavissa. Siitä on apua matkojen suunnittelussa sekä ammattiajojen ja yksityisten ajojen erottamisessa toisistaan.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut
  1 Mercedes PRO connect App -sovellusta ei saa käyttää ajon aikana. Muuten on olemassa vaara, että huomio kääntyy pois liikenteestä ja näin kuljettaja vaarantaa itsensä ja muut tielläliikkujat. Myös sen maan lakimääräyksiä on noudatettava, jossa kulloinkin oleskellaan.

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Ajansäästö kaikkien ajojen digitaalisen taltioinnin ja kirjaamisen ansiosta

  • Ajojen taltiointi ja dokumentointi lakisääteisten määräysten mukaisesti (Coming soon)

  • Reittioptimoinnin mahdollisuus ajettujen matkojen selkeän esitystavan ansiosta

  • Selkeys ammattiajojen / yksityisten ajojen välillä

  • Jäljitettävä auton käyttö autovahinkojen tai liikennesääntöjen rikkomisesta saatujen sakkojen tapauksissa

 • Tehokas ajokalustohallinta

  Auton tila- ja sijaintitiedot aina saatavilla.

  Liitettävyys- ja ajokalustoratkaisu Mercedes PRO connect tukee ajokalustopäällikköäsi "tehokkaassa ajokalustohallinnassa" auttamalla häntä säilyttämään kokonaiskuvan ja suunnittelemaan reitit nopeasti ja joustavasti. Sen avulla voidaan milloin tahansa tarkistaa sekä auton sijainti että myös auton tila. Ennakoiva ja joustava suunnittelu mahdollistaa ajokaluston kuormituksen optimoinnin ja lisää näin yrityksesi tuottavuutta.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Aina kokonaiskuva ajokalustoon kuuluvista autoista ja niiden tilasta (esimerkiksi tankin täyttömäärä)

  • Pienempi ajantarve , koska hallinnollinen työ helpottuu

  • Ajoneuvokaluston parempi kuormitus joustavan ja ennakoivan suunnittelun kautta

  • Toimeksiantojen nopeampi käsittely – myös lyhyen aikavälin toimeksiannot ovat mahdollisia

  • Varkausvaroitus lisääntyneen avoimuuden ja aktiivisen tiedonvaihdon ansiosta

  • Suurempi tuottavuus , koska suunnittelua voidaan tukea ajoneuvohallintatyökalun avulla

  • Ajansäästö tehokkaan toimeksiantojen hallinnan ja optimoidun reittisuunnittelun kautta

  • Mahdollisuus kustannussäästöihin oletetusta autovarkaudesta ja väärinkäytöstä ilmoittavien tietojen ansiosta

 • Tehokas ajotavananalyysi

  Polttoainekustannusten ja seisokkiajoista aiheutuvien kustannusten kestävä pienentäminen.

  Mercedes PRO connectin mukana saat digitaalisia palveluita, jotka toimittavat kuljettajille1 ja ajokalustopäälliköille selviä tietoja ajotyylistä ja mahdollistavat "ajotavan tehokkaan analyysin". Näiden tietojen avulla on mahdollista optimoida ajotyyliä kulumisen ja polttoaineen kulutuksen suhteen. Tulos: Säästät kustannuksia ja ajokalustosi ajaa taloudellisemmin.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut
  1 Mercedes PRO connect App -sovellusta ei saa käyttää ajon aikana. Muuten on olemassa vaara, että huomio kääntyy pois liikenteestä ja näin kuljettaja vaarantaa itsensä ja muut tielläliikkujat. Myös sen maan lakimääräyksiä on noudatettava, jossa kulloinkin oleskellaan.

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Pienempi polttoaineen kulutus ja alennetut polttoainekustannukset

  • Mahdollisuus kustannusten vähentämiseen vähempien onnettomuuskorjausten vuoksi ja kuluvien osien pidemmän kestävyyden mahdollistamien alhaisempien seisonta-aikojen ansiosta

  • Auton seisokista aiheutuvan työajan tuhlaantumisen lyhentyminen pienemmän kulumisen takia

  • Suurempi tietoisuus turvallisesta ja taloudellisesta ajosta

  • Auton suurempi luotettavuus vähemmän kulumisen ansiosta

  • Ajokaluston kulutustietoisen ja tehokkaan käytön palkitsemisen mahdollisuus

 • Helpompi kalustokommunikaatio1

  Ajokalustopäällikön ja kuljettajan1 suora yhdistäminen keskenään.

  Mercedes PRO connect tarjoaa käyttöön "helpomman kalustokommunikaation1", jolloin voit luoda suoran yhteyden ajokalustopäällikön ja kuljettajan1 välille. Kommunikaatio on silloin interaktiivisempaa, nopeampaa ja yksiselitteisempää. Ajokalustopäällikkö voi lähettää ajoneuvohallintatyökalun kautta Mercedes PRO connect App1 -sovellukseen viestejä ja antaa toimeksiantoja. Auton internet-yhteyden ansiosta myös muut palvelut, esimerkiksi Internet-hotspottien luominen, ovat mahdollsia.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut
  1 Mercedes PRO connect App -sovellusta ei saa käyttää ajon aikana. Muuten on olemassa vaara, että huomio kääntyy pois liikenteestä ja näin kuljettaja vaarantaa itsensä ja muut tielläliikkujat. Myös sen maan lakimääräyksiä on noudatettava, jossa kulloinkin oleskellaan.

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Ajansäästö ja suurempi tuottavuus , koska ajokalustopäällikkö ja kuljettaja1 kommunikoivat suoraan

  • Väärinkäsitysten välttäminen kommunikaatiossa , koska mahdollisuus lisäkysymyksiin1

 • Parannettu navigointi

  Nopeammin perille kaikilla tarvittavilla tiedoilla.

  Mercedes PRO connect sisältää digitaalisia palveluja, jotka voivat antaa käyttöösi kaikki miellyttävän ajon onnistumiseen tarvittavat tiedot "paremman navigoinnin" ansiosta. Reaaliaikaiset liikennetiedot, aina ajankohtaiset karttatiedot sekä erilaiset multimedia- ja navigointitoiminnot auttavat löytämään sillä hetkellä parhaan reitin.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut
  1 Mercedes PRO connect App -sovellusta ei saa käyttää ajon aikana. Muuten on olemassa vaara, että huomio kääntyy pois liikenteestä ja näin kuljettaja vaarantaa itsensä ja muut tielläliikkujat. Myös sen maan lakimääräyksiä on noudatettava, jossa kulloinkin oleskellaan.

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Nopeammin perille parhaan mahdollisen reittiohjauksen ja ruuhkien kiertämisen ansiosta

  • Ajan tasalla oleva navigointi ajankohtaisen karttamateriaalin ansiosta

  • Ajansäästö reiteillä erilaisten multimedia- ja navigointitoimintojen kautta, joita ovat esimerkiksi Points of Interest (POI) -kohdepisteiden lähettäminen ajoneuvon hallintatyökalusta suoraan autoon

  • Kuljettajan parempi suuntataju1 ja sen myötä rentoutuneemmat matkat ajankohtaisen karttamateriaalin ansiosta

 • Auton mobiiliohjaus

  Eräitä auton toimintoja voi ohjata etäältä verkkoyhteyden välityksellä.

  Mercedes PRO connect tarjoaa käyttöösi "auton mobiiliohjauksen", jonka ansiosta auton tiettyjä toimintoja on mahdollista ohjata etänä. Silloinkin kun auto ei ole näköetäisyydellä, voit esimerkiksi tarkistaa, ovatko ovet lukossa tai onko sähkötoimiset ikkunat suljettu.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Auton mobiiliohjaus säästää aikaa , koska se toimii myös silloin, kun auto ei ole näköetäisyydellä

  • Helpompi pääsy autoon ilman autonavainta auton useammalle käyttäjälle

  • Parannettu varkaussuojaus , koska auton avatut ovat voidaan huomata ja lukita etäisyydeltä

  • Organisointi on vaivattomampaa , koska autoon pääseminen on mahdollista myös ilman autonavainta

  • Parannetut työprosessit , koska tavaratilan lukitus voidaan avata etäisyydeltä lastaamista ja purkamista varten

 • Mercedes-Benz-pakettiautojen dataliitännät

  Tuo Mercedes-Benz-pakettiautot jokaiseen ajokalustohallintajärjestelmään.

  Ajokalustosi koostuu erimerkkisistä autoista? Ei haittaa. Mercedes PRO connect tarjoaa ratkaisun myös tähän: Mercedes-Benz-pakettiautojen dataliitännät. Sen avulla Mercedes-Benz-pakettiautot on mahdollista integroida jo käytössä olevaan ajokalustohallintajärjestelmään.Näin sinulla on jatkuvasti kokonaiskuva koko ajokalustostasi ja voit käsitellä autojasi koskevia tärkeitä tietoja.  

  Pakettiin sisältyvät palvelut

  Tärkeimmät edut tiivistetysti:

  • Mercedes-Benz-autotietojen integrointi olemassa olevaan ajokalustohallintajärjestelmään

  • Muiden kiinnostavien Mercedes PRO connect -palveluiden täydentävä saatavuus

Aloita nyt

Yksinoikeudella 30.11.2018 asti: Maksuton tervetuliaistarjous.

Tervetuliaispaketti

Ota Mercedes PRO connect käyttöön ensimmäisten joukossa – maksutta.

Mercedes PRO connect -ratkaisun lanseeraus uudessa Sprinterissä on tehdasasenteisten, innovatiivisten liitettävyysratkaisuiden alku. Hyödynnä Mercedes PRO connect -ratkaisun edut ja vie liiketoimintasi tehokkuus uudelle tasolle. Aloita tänään, niin pääset nauttimaan kaikista Mercedes PRO connect -palveluista maksutta 15.1.20195 asti.

Tutustu tervetuliaistarjoukseemme ja aloita nyt.

Digitaalipalvelujen kommunikaatiomoduuli

Kolme osaa, jotka ymmärtävät toisiaan.

Tehdasasenteinen Mercedes PRO connect koostuu kolmesta osasta, jotka mahdollistavat kommunikaation ajokalustopäälliköiden, kuljettajien ja ajoneuvojen välillä ja ennen kaikkea:helpottavat sitä huomattavasti.

Autot

Rajapinta.

Digitaalipalvelujen (JH3) tehtaalla asennettu kommunikaatiomoduuli (LTE) mahdollistaa Mercedes PRO connect -palvelujen käytön.

Kommunikaatiomoduuli uudessa Mercedes-Benz Sprinter -mallissa

Nopea yhteys Internetiin.

Kommunikaatiomoduuli (LTE) lähettää tiedot kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta erityisen nopeasti ja luotettavasti ja luo tekniset edellytykset Mercedes PRO connect3 -palvelujen käytölle.

Järjestelmänvalvojat ja ajokalustopäälliköt

Keskus.

Järjestelmänvalvojat ja ajokalustopäälliköt saavat Mercedes PRO Portal -portaalin ja ajoneuvohallintatyökalun kautta tärkeitä autoja koskevia tietoja.

Monitorin näyttö, jossa näkyy Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Jotta ajoneuvoja voi hallinnoida ajoneuvon hallintatyökalussa, ne on ensin lisättävä Mercedes PRO -portaaliin. Tietyt ajoneuvojen tiedot, kuten malli, polttonesteen tyyppi tai vaihteiston tyyppi, ladataan ajoneuvojen hallintatyökaluun automaattisesti, minkä jälkeen tietoja voi tarkastella järjestelmässä.

Monitorin näyttö, jossa näkyy ajoneuvohallintatyökalu

Ajoneuvohallintatyökalu.

Ajokalustopäällikkö saa ajoneuvohallintatyökalun avulla yleiskuvan koko ajokalustostaan. Hän voi tarpeen mukaan suodattaa juuri sellaiset tiedot, jotka ovat hänelle erityisen tärkeitä. Näin ajokalustopäällikköä informoidaan ajoissa esimerkiksi tulevista huolloista. Ajokalustopäällikkö voi myös selvittää ajoneuvojen sijainnin ja jakaa tehtävät siten tehokkaammin. Ajokalustopäällikkö voi myös tarkastella jo tehtyjä ajoja ja lähettää seuraavat toimeksiannot Mercedes PRO connect App4-sovellukseen. Näin tuetaan ennakoivaa huoltosuunnittelua ja tehokasta käytön suunnittelua.

Kuljettajat

Suora yhteys kuljettajaan2.

Mercedes PRO connect sovellus 4 mahdollistaa helpon kommunikaation ajokalustopäällikön ja kuljettajan välillä 4.  Kuljettaja 4 saa tärkeät toimeksiantoa ja ajoneuvoa koskevat tiedot suoraan älypuhelimen kautta. Sen lisäksi hänellä on myös mahdollisuus kohdistaa itselleen sovelluksen kautta auto.

Älypuhelimen näytössä näkyy Dashboard Management -toiminto Mercedes PRO connect -sovelluksessa

Aina ajan tasalla.

Dashboard Management antaa Mercedes PRO connect App4 -sovelluksessa kuljettajalle4 selkeän yleiskuvan hänelle kohdistetun ajoneuvon tärkeimmistä tiedoista, kuten esimerkiksi polttoneste säiliön täyttömäärän ja jäljellä olevan kilometrimäärän, jolloin kuljettaja voi tehdä sovelluksesta hallinnollisia asetuksia.

Älypuhelimen näytössä näkyy autohaun toiminto Mercedes PRO connect -sovelluksessa

Sijaintipaikka aina selvillä.

Mercedes PRO connect -sovelluksen4 autohakua käyttämällä kuljettaja4 voi navigoida nykyisestä sijaintipaikastaan autonsa luo.

Esikatselu

Kaikki hallussa: Mercedes PRO connect -ratkaisun osat.

Ajoneuvohallintatyökalu

Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO Portal

Tuoteneuvonta

Suosituksemme: Mercedes PRO -tuoteneuvoja.

Monitorin näyttöruutu näyttää Mercedes PRO -tuoteneuvojan

Löydä tarpeitasi parhaiten vastaava Mercedes PRO connect -tuote.

Selvitä, mitkä Mercedes PRO connect -tuotteet ja -palvelut soveltuvat yrityksellesi parhaiten.

Se on helppoa Mercedes PRO -tuoteneuvojamme avulla. Muutamaan kysymykseen vastaamalla saat nopeasti selville vaatimuksiasi parhaiten vastaavan ratkaisun.

Askel askeleelta

Sinun tiesi verkottuneeseen ajokalustoon.

Kolme uutta Mercedes-Benz Sprinteriä vierekkäin

Näin pääset alkuun uudessa Mercedes PRO connect -ratkaisulla varustussa Sprinterissä.

Haluaisit hyödyntää monipuolisia liitettävyys- ja ajokalustoratkaisuja uudessa verkotetussa Sprinterissäsi ?

Löydät tästä hyödyllisiä ohjeita, kysymyksiä ja vastauksia ja kaikki Mercedes PRO connect -ratkaisun asentamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja teknisten vaatimusten tiedot – kompaktissa ja selkeässä muodossa.

Uusi Mercedes-Benz Sprinter parrasvaloissa
Uusi Sprinter

Oletko kiinnostunut uudesta Sprinteristä?

Tutustu nyt uuteen Sprinteriin – joko myyjän luona tai Mercedes-Benzin verkkosivuilla.

Mercedes-Benz -myyjät
Myyjähaku

Paikalliset yhteistyökumppanisi.

Löydä nopeasti ja helposti Mercedes-Benz Vans -liikkeesi lähettyviltäsi.

Tuki.

mproconnect.fin@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Olemme tavoitettavissa ma-su ympäri vuorokauden.

1

Paikallisesta saatavuudesta riippuen.

2

Palvelujen tarjoaminen yhdessä integroidun kommunikaatiomoduulin kanssa riippuu matkapuhelinpalveluntarjoajan verkkokattavuudesta.

3

Kommunikaatiomoduuli sisältyy malleihin Sprinter 907 ja 910 alkaen 06/2018. Palveluissa ”Digitaalinen ajohallinta” ja ”Digitaalinen ajopäiväkirja” esiintyy toiminnallisia rajoituksia moottorin avaimettomalla käynnillä (MW1) varustetuissa autoissa.Avaimettoman käynnin kytkennän ollessa aktiivinen ajopäiväkirjaan kirjataan vain yksi ajo.

4

Mercedes PRO connect App -sovellusta ei saa käyttää ajon aikana. Muuten on olemassa vaara, että huomio kääntyy pois liikenteestä ja näin kuljettaja vaarantaa itsensä ja muut tielläliikkujat. Myös sen maan lakimääräyksiä on noudatettava, jossa kulloinkin oleskellaan.

5

Kun tervetuliaistarjous on päättynyt, Mercedes Pro -yritystilisi pysyy edelleen voimassa ja voit edelleen käyttää Mercedes PRO connect -ratkaisun maksuttomia tuotteita ja palveluita Sprinter-autossasi. Huomaa, että maksulliset palvelut on hankittava uudelleen tervetuliaistarjouksen päätyttyä, jotta voisit edelleen hyötyä koko palvelukokonaisuudesta.