• Kommunikasjonsmodulen:
  Løsningen fra fabrikk.

  I nye Sprinter er kommunikasjonsmodulen for Mercedes PRO connect allerede tilgjengelig fra fabrikk1. Med den er Sprinter optimalt på nett fra begynnelsen av – og du kan organisere arbeidsdagen din enda mer effektivt. Kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester (JH3)2 overfører data ekstra raskt og trygt med fast installert SIM-kort. Det er forutsetningen for å kunne bruke tjenestene fra Mercedes PRO connect3.
   

  Finn ut mer om fordelene med Mercedes PRO connect som innebygd fabrikkløsning her.

  Kommunikasjonsmodulen antydet i nye Mercedes-Benz Sprinter
Dine fordeler

Fremsynt: Kommunikasjonsmodulen for digitale tjenester.

Mercedes PRO connect i bruk i nye Sprinter.

Øk effektiviteten i flåten med Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect gir deg en høy grad av transparens, kontroll og støtte direkte fra fabrikk. Kommunikasjonen mellom flåteleder, fører og bil gjør at du enkelt kan drive foretaket ditt vesentlig mer effektivt.

 • Konnektivitet direkte fra fabrikk

  Optimal nettverkskobling fra begynnelsen av.

 • Allsidige Mercedes PRO connect-tjenester

  Samlet i åtte attraktive fordelspakker.

 • Mer effektivitet gjennom nettkobling

  Fra første kilometer.

Vårt tilbud

Fordelspakkene fra Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect som fabrikkløsning knytter en rekke flåte-, bil-, fører- og lokalitetsbaserte tjenester sammen i attraktive fordelspakker. Det digitale tilbudet utvides kontinuerlig i fremtidige utgaver.

 • Optimalisert støtte

  Bidrar til å spare tid og kostnader.

  Mercedes PRO connect tilbyr Optimalisert støtte slik at du kan bruke kjøretøyet ditt enda mer driftsøkonomisk. Slik kan servicearbeid planlegges i god tid og gjennomføres mer effektivt. Kjøretøyet vil da være klart til innsats enda flere timer pr. år. Hvis du likevel skulle trenge støtte underveis, vil du raskt få hjelp.  

  Tjenestene i pakkene

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Reduserte stillstandstider fordi verkstedsopphold kan planlegges bedre, og serviceomfanget er kjent på forhånd

  • Tidsbesparelse fordi det er mindre jobb med å organisere serviceavtaler på verkstedet

  • God oversikt over datoer og kostnader for forestående servicearbeid

  • Rask, målrettet hjelp ved ulykker eller uhell

  • Unngå ekstrakostnader på grunn av driftsstans med optimaliserte service- og reparasjonsprosesser

  • Redusert tidsbruk på verkstedet grunnet mer effektive prosesser

  • Økt sikkerhet under kjøring fordi kjøretøyet alltid er vedlikeholdt i henhold til planene

 • Digitaliserte opptak

  Alltid oversikt over viktige data om flåten.

  Med Digitaliserte opptak via Mercedes PRO connect får du raskt opp viktig informasjon om kjøretøyflåten. Blant annet lagres all data om tilbakelagte strekninger, og dataene kan til enhver tid hentes frem av flåteleder og fører1 . Det er til hjelp både for å optimalisere kjøreturene og for å holde forretningsrelatert og privat kjøring adskilt.  

  Tjenestene i pakkene
  1Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Tidsbesparelse takket være digitalisert opptak og registrering av alle kjøreturer

  • Opptak og dokumentering av alle turer i henhold til lovbestemmelsene (Coming soon)

  • Potensial for optimaliserte turer takket være den oversiktlige fremstillingen av kjørte strekninger

  • God oversikt over privat/forretningsrelatert kjøring

  • Etterkontrollerbar kjøretøybruk i forbindelse med skader på kjøretøyet eller straff/bøter som følge av brudd på trafikkreglene

 • Effektiv flåteadministrasjon

  Full oversikt over kjøretøyets status og lokalisering.

  Konnektivitets- og flåteløsningen Mercedes PRO connect støtter flåteleder med Effektiv flåteadministrasjon ved at han får hjelp til å beholde oversikten, og kan planlegge kjøreturer både raskt og fleksibelt. Ved hjelp av denne kan du til enhver tid hente frem både kjøretøyets lokalisering og status. Utnyttelsen av flåten kan dermed optimaliseres i form av en forutseende og fleksibel planlegging, samtidig som bedriftens produktivitet økes.  

  Tjenestene i pakkene

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Kontinuerlig oversikt over bilene i flåten og tilhørende status, for eksempel med hensyn til drivstoffnivå

  • Mindre tidsbruk fordi den administrative delen av arbeidet forenkles

  • Bedre utnyttelse av flåten takket være en fleksibel og forutseende planlegging

  • Raskere ordrebehandling – noe som også åpner for kortfristige ordrer

  • Tyverivarsling takket være økt transparens og aktiv informasjon

  • Økt produktivitet fordi planleggingen kan støttes av kjøretøyadministrasjonsverktøyet

  • Tidsbesparelse grunnet effektiv ordreadministrasjon og optimalisert veiruteplanlegging

  • Potensial for kostnadsbesparelse gjennom informasjon ved antatt biltyveri og misbruk

 • Effektiv kjørestilanalyse

  Varig reduksjon av kostnader i forbindelse med drivstoff og driftsstans.

  Mercedes PRO connect gir deg digitale tjenester som gir førere1 og flåteledere informative data om kjørestil og som muliggjør en Effektiv kjørestilanalyse. Ved hjelp av denne informasjonen kan kjørestil med hensyn til drivstofforbruk og slitasje optimaliseres. Resultat: Du sparer kostnader, og flåten benyttes mer økonomisk effektivt.  

  Tjenestene i pakkene
  1Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Lavere drivstofforbruk og reduserte drivstoffutgifter

  • Potensielle kostnadsbesparelser som følge av færre reparasjoner etter ulykker og færre tilfeller av driftsstans fordi slitedelene har lengre holdbarhet

  • Redusert tap av arbeidstid ved driftsstans som følge av redusert slitasje

  • Økt bevissthet rundt sikker og økonomisk effektiv kjøring

  • Høyere kjøretøypålitelighet grunnet redusert slitasje

  • Potensiell belønning for forbruksbevisst og effektiv bruk av flåten

 • Forenklet flåtekommunikasjon1

  Flåteleder og fører1 er direkte forbundet med hverandre.

  Mercedes PRO connect tilbyr Forenklet flåtekommunikasjon1 ved at du kan etablere direkte kontakt mellom flåteleder og fører1. Det gjør kommunikasjonen mer interaktiv, raskere og i størst mulig grad fri for misforståelser. Via kjøretøyadministrasjonsverktøyet kan flåtelederen sende meldinger og tildele ordrer til Mercedes PRO connect appen1. Ved hjelp av kjøretøyets internettforbindelse er også ytterligere tjenester mulige, blant annet etablering av et internett-hotspot.  

  Tjenestene i pakkene
  1Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Tidsbesparelse og høyere produktivitet fordi flåteleder og fører1 kommuniserer direkte med hverandre

  • Forhindrer misforståelser i kommunikasjonen grunnet mulighet til å stille spørsmål1

 • Bedre navigasjon

  Raskere til mål med all nødvendig informasjon.

  Med Mercedes PRO connect får du digitale tjenester som kan gi deg all relevant informasjon for en mer behagelig tur i form av Bedre navigasjon. Trafikkinformasjon i sanntid, alltid oppdaterte kartdata samt forskjellige multimedie- og navigasjonsfunksjoner gjør at du til enhver tid finner den beste veiruten.  

  Tjenestene i pakkene
  1Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Raskere til mål i form av best mulig veirutevisning og omkjøring ved køer

  • Oppdatert navigasjon med aktuelt kartmateriale

  • Tidsbesparelse på kjøreturene i form av forskjellige multimedie- og navigasjonsfunksjoner som for eksempel sending av Points of Interest (POI) fra kjøretøyadministrasjonsverktøyet direkte til kjøretøyet

  • Bedre orientering for føreren1 og dermed mer avslappende kjøreturer takket være oppdatert kartmaterial til enhver tid

 • Mobil kjøretøybetjening

  Fjernstyr bestemte kjøretøyfunksjoner.

  Mercedes PRO connect tilbyr Mobil kjøretøybetjening som gjør at du kan fjernbetjene bestemte kjøretøyfunksjoner. Selv om kjøretøyet ikke er innenfor synsrekkevidde, kan du blant annet kontrollere om dører er låst eller elektriske vinduer er lukket.  

  Tjenestene i pakkene

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Mobil kjøretøybetjening sparer tid fordi den fungerer også selv om kjøretøyet ikke er innenfor synsrekkevidde

  • Enkel kjøretøytilgang uten kjøretøynøkkel for flere brukere av kjøretøyet

  • Forbedret tyveribeskyttelse fordi åpne kjøretøydører registreres og kan låses på avstand

  • Mindre organisasjonsarbeid fordi tilgang til kjøretøyet er mulig også uten kjøretøynøkkel

  • Optimaliserte arbeidsprosesser fordi lasterommet i forbindelse med lasting og lossing kan låses opp på avstand

 • Datagrensesnitt Mercedes-Benz varebil

  Legger Mercedes-Benz vans i ethvert flåteadministrasjonssystem.

  Består flåten din av kjøretøy fra forskjellige kjøretøymerker? Ikke noe problem. Mercedes PRO connect gir deg en løsning også her: Datagrensesnittene Mercedes-Benz varebil. Med disse kan varebiler fra Mercedes-Benz integreres i et allerede opprettet flåteadministrasjonssystem. Du har dermed alltid full oversikt over den komplette flåten, og kan klargjøre relevante data for kjøretøyene.  

  Tjenestene i pakkene

  Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Integrering av Mercedes-Benz kjøretøydata i eksisterende flåteadministrasjonssystem

  • Supplerende tilgjengelighet for ytterligere attraktive Mercedes PRO connect-tjenester

Start nå

Eksklusivt til 30.11.2018: Gratis velkomsttilbud.

Velkomstpakke

Vær en av de første til å ta i bruk Mercedes PRO connect – og det gratis.

Go-Live for Mercedes PRO connect i nye Sprinter markerer begynnelsen på de innovative konnektivitetsløsningene fra fabrikk. Benytt fordelene med Mercedes PRO connect, og løft virksomheten til et nytt effektivitetsnivå. Begynn i dag, og opplev alle tjenestene fra Mercedes PRO connect gratis til 15.01.20195.

Opplev velkomsttilbudet og start nå.

Kommunikasjonsmodulen for digitale tjenester

Tre som går godt overens.

Fabrikkløsningen fra Mercedes PRO connect består av tre komponenter som gjør at flåteleder, sjåfør og bil kan kommunisere med hverandre, og særlig: letter kommunikasjonen. 

For biler

Grensesnittet.

Kommunikasjonsmodul (LTE) for digitale tjenester (JH3) er innebygd fra fabrikk og gjør at du kan benytte Mercedes PRO connect-tjenestene.

Kommunikasjonsmodulen antydet i nye Mercedes-Benz Sprinter

Rask forbindelse til internett.

Kommunikasjonsmodulen (LTE) med fast installert SIM-kort overfører data meget raskt og pålitelig, og skaffer til veie de tekniske forutsetningene for å bruke tjenestene i Mercedes PRO connect3.

For administratorer og flåteledere

Hovedkontoret.

Administratorer og flåteledere får verdifulle informasjoner om bilene dine via Mercedes PRO Portal og Vehicle Management Tool.

Monitorskjerm som viser Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO portal.

Før bilene kan administreres i Vehicle Management Tool, må de legges til i Mercedes PRO Portal. Noen kjøretøyinformasjoner, blant annet modell, drivstofftype og girkassetype, lastes ved hjelp av understellsnummer automatisk inn i Vehicle Management Tool og kan leses der.

Monitorskjerm som viser Vehicle Management-Tool

Biladministrasjonsverktøyet.

Via Vehicle Management Tool får flåtelederen oversikt over den komplette flåten. Ved behov kan han filtrere ut nøyaktig den informasjonen som er spesielt viktig for ham. Blant annet blir flåtelederen informert i god tid om servicer som står for tur, og kan finne ut hvor bilene er og dermed lettere tildele nye oppdrag. I tillegg kan han få innsyn i tilbakelagte strekninger og videreformidle de neste ordrene til Mercedes PRO connect-appen4. Det gjør planleggingen av vedlikehold mer forutsigbar, og planleggingen for bruk mer effektiv.

For førere

Direkte forbindelse med føreren2.

Mercedes PRO connect App4 forenkler kommunikasjonen mellom flåteadministrator og fører4. Slik får føreren4 viktige oppdrags- og bildata sendt direkte til smarttelefonen. I tillegg har han mulighet til å tildele seg selv en bil via appen.

Telefonskjermen viser funksjonen Dashboard Management i Mercedes PRO connect App

Alltid oppdatert.

Dashboard Management i Mercedes PRO connect-appen4 gir føreren4 god oversikt over de viktigste opplysningene om bilen han er tildelt – for eksempel tanknivå og resterende kjørelengde – og gjør at han kan foreta administrative innstillinger.

Telefonskjermen viser funksjonen Kjøretøysøk i Mercedes PRO connect App

Alltid med målet for øye.

Med Kjøretøysøk i Mercedes PRO connect App4 kan føreren4 la seg dirigere fra sin nåværende posisjon til bilen.

Forhåndsvisning

Full oversikt: Komponentene i Mercedes PRO connect.

Biladministrasjonsverktøyet

Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO portal

Produktrådgivning

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

Monitorskjerm viser Mercedes PRO produktrådgiver

Finn det passende Mercedes PRO connect-produktet for dine behov.

Finn ut hvilke Mercedes PRO connect produkter og tjenester som er best egnet for ditt foretak.

Bare bruk Mercedes PRO produktrådgiver. Etter bare noen få spørsmål finner du løsningen som passer til dine behov.

Trinn for trinn

Din vei til en nettkoblet flåte.

Tre nye Mercedes-Benz Sprinter står ved siden av hverandre

Slik begynner du med Mercedes PRO connect i nye Sprinter.

Ønsker du å bruke de allsidige konnektivitets- og flåteløsningene i din nye nettverksintegrerte Sprinter?

Nyttige tips, spørsmål og svar samt alle detaljer angående forutsetninger og tekniske krav i forbindelse med etablering og bruk av Mercedes PRO connect finner du her – kompakt og oversiktlig.

Nye Mercedes-Benz Sprinter inntar scenen
Nye Sprinter

Interessert i nye Sprinter?

Oppdag nye Sprinter nå – hos forhandleren eller på nett hos Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz forhandlere
Forhandlersøk

Din lokale kontaktperson.

Finn rask og enkelt frem til din nærmeste Mercedes-Benz varebilforhandler.

Support.

mproconnect.nor@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Vi er tilgjengelige for deg døgnet rundt.

1

Avhengig av regional tilgjengelighet.

2

Levering av tjenestene i forbindelse med den integrerte kommunikasjonsmodulen er avhengig av mobiltelefonleverandørens nettdekning.

3

Kommunikasjonsmodulen fås til Sprinter 907 og 910 fra 06/2018. Ved kjøretøy med Motor fortsatt i gang-funksjon (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når Motor fortsatt i gang-funksjonen er aktiv, gjenkjennes bare én tur.

4

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

5

Etter at velkomsttilbudet er utløpt, har du fortsatt Mercedes PRO firmakonto og kan bruke gratisproduktene og gratistjenestene fra Mercedes PRO connect i din Sprinter. For å kunne fortsette å bruke hele tjenesteporteføljen må du anskaffe de betalingspliktige tjenestene på nytt når velkomsttilbudet utløper.