Merknader om bruk av informasjonskapsler og evaluering av bruksdata og bruk av analyseverktøy

Vi bruker informasjonskapsler og lignende programvareverktøy som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet "Informasjonskapsler"), for å registrere dine bruksinteresser og spesielt populære områder til våre nettsider, og med denne informasjonen forbedre utformingen av nettsidene og gjøre de mer brukervennlige. Til de samme formålene bruker vi analyseverktøyene Adobe Analytics; også i den forbindelse kan det bli brukt informasjonskapsler.

1.    Funksjoner og bruk av informasjonskapsler

a.    Informasjonskapsler er små filer, som legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside som du besøker. Ut fra dette kan f.eks. registrere om det mellom din enhet og våre nettsider allerede har vært noen forbindelse, eller hvilket språk og andre innstillinger du foretrekker. Informasjonskapsler kan også inneholde personrelaterte data.

b.    Når du bruker våre nettsider, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.

Du kan også besøke våre nettsider, uten å godta bruk av informasjonskapsler. Dvs. Du kan avvise bruken og til enhver tid slette informasjonskapsler, ved å foreta aktuelle innstillinger på din enhet. Dette gjøres som følger:

i.    De fleste nettlesere er forinnstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Denne forinnstillingen endrer du ved å aktivere innstillingene "ikke akseptere informasjonskapsler" i din nettleser.

ii.   Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Hvordan dette gjøres konkret, finner du i anvisningen fra din nettleser- eller enhetsprodusent.

iii.  Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects finner du under følgende lenke:

Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects

iv.  I likhet med bruk av informasjonskapsler er også avvisning eller sletting av disse knyttet til den enheten som brukes, og i tillegg til den aktuelle nettleseren som brukes. Du må derfor avvise eller slette informasjonskapslene for alle dine enheter, og ved bruk av flere nettlesere, for hver nettleser separat.

c.    Hvis du bestemmer deg for å avvise bruk av informasjonskapsler, kan det forekomme at ikke alle funksjoner til våre nettsider er tilgjengelige, eller at enkelte funksjoner kun er begrenset tilgjengelige.

d.    Vi deler informasjonskapsler inn i følgende kategorier:

i.    Ubetinget nødvendige informasjonskapsler (type 1)
Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for funksjonen til nettsidene. Uten disse informasjonskapslene kan vi f.eks. ikke tilby tjenester som kjøretøykonfigurator.

ii.   Funksjons-informasjonskapsler (type 2)
Disse informasjonskapslene letter betjeningen og forbedrer funksjonene til nettsidene. Vi lagrer f.eks. dine språkinnstillinger i funksjons-informasjonskapsler.

iii.  Ytelses-informasjonskapsler (type 3)
Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker våre nettsider. Dermed kan vi registrere hvilke deler av vårt internett-tilbud som er spesielt populært, og på denne måten forbedre vårt tilbud til deg. Les i denne forbindelse også avsnittet "Evaluering av bruksdata".

iv.  Informasjonskapsler fra tredjepart (type 4)
Disse informasjonskapslene setter tredjeparter, f.eks. sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, i stand til å tilby sitt innhold via "Social Plug-ins" på våre nettsider. Nærmere informasjon om bruk Social Plug-ins finnes i siff. 4 til våre personverninstruksjoner.

Personverninstruksjoner

Vi bruker følgende informasjonskapsler på våre nettsider:

Navn på informasjonskapsel

Beskrivelse

Type informasjonskapsel

AAMC_daimlerag_0

Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker nettsider. Ytelsesinformasjonskapsler hjelper oss f.eks. med å identifisere spesielt populære områder i vårt internettilbud. Slik kan vi tilpasse innholdet på våre internettsider bedre til dine behov og dermed gi deg et bedre tilbud. Informasjonen som samles inn med disse informasjonskapslene, er ikke personrelatert. Flere opplysninger om innsamling og analyse av informasjonene får du i avsnittet "Analyse av bruksdata".

Type 3

AMCVS, ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox, s_nr, gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2, gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, gapv_csref, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C, s_fid, s_cpc, s_ria, s_fv, s_resort, s_tracking_resort, s_tracking_belt, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon om hvordan gjestene bruker nettstedet vårt, og hjelper oss å videreutvikle nettstedet fortløpende i tråd med dine interesser.

Type 3

MYMPREFS

Denne informasjonskapselen lagrer forhåndsinnstillingene dine, f.eks. valgt språk og marked eller sorteringsrekkefølge i tabellvisninger.

Type 2

MMPSESSION

Denne informasjonskapselen lagrer midlertidige tilstandsinformasjoner som øker farten, f.eks. informasjon om at det brukes en støttet nettleser.

Type 2

PHPSESSID

Denne informasjonskapselen tilordner en anonymisert ID (økt-ID) til enheten din så lenge besøket varer, for å kunne slå sammen flere sammenhørende forespørsler til serveren og koble dem til en økt.

Type 1

JSESSIONID

Denne informasjonskapselen tildeler enheten din en anonymisert ID (session ID) så lenge du besøker siden. Dette gjøres for kunne å binde sammen flere relaterte forespørsler til serveren og tilordne dem en økt.

Type 1

cookiePolicy

Denne informasjonskapselen viser at du godtar bruk av informasjonskapsler på våre sider. Den settes inn dersom du lukker henvisningslaget Bruk av informasjonskapsler.

Type 2

mbcsUserCountry

Denne informasjonskapselen lagrer landet som Connect-Shop oppsøkes fra.Den er gyldig til den aktuelle nettleser-økten avsluttes.

Type 1

mbcsUserIP

Denne informasjonskapselen lagrer brukerens IP-adresse, som brukes for å få adgang til Connect-Shop. Den er gyldig til den aktuelle nettleser-økten avsluttes.

Type 1

 

2.    Evaluering av bruksdata; Bruk av analyse-verktøy

a.    Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider mest mulig målrettet mot dine interesser og på denne måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere foretrukket bruk og spesielt populære områder av nettsidene, bruker vi følgende analyse-verktøy: Adobe Analytics.

b.    Ved bruk av dette analyse-verktøyet kan data bli overført til serveren som ligger i USA, og bli bearbeidet der. Husk da følgende: I USA er det sett fra EU ikke noen EU-standarder med hensyn på "rimelig beskyttelsesnivå" for bearbeiding av personrelaterte data. Dette beskyttelsesnivået kan likevel for enkelte foretak erstattes ved en sertifisering etter det såkalte "EU-U.S. Privacy Shield".

c.    Hvis du ikke ønsker at vi samler og evaluerer informasjon om dine besøk på våre nettsider ved hjelp av de nevnte analyse-verktøyene, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden ("Opt-Out").

Vi håndterer din motsetning mot dette ved å sette en Opt-Out-informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun for tilordning av din motstand. Husk at en Opt-Out-informasjonskapsel av tekniske årsaker kun virker i den nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter denne informasjonskapselen eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out en gang til.

d.    Under finner du informasjon om tilbydere av analyse-verktøyene vi bruker og den aktuelle muligheten for Opt-Out:

i.    Adobe Systems Inc. ("Adobe")

Adobe er sertifisert iht. EU-U.S. Privacy Shield. For å motsette deg evaluering med produktet Adobe Analytics, kan du følge denne lenken:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html