• Kommunikationsmodulen:
  Lösningen från fabrik.

  I nya Sprinter kan kommunikationsmodulen för Mercedes PRO connect fås redan från fabrik1. Det innebär att Sprinter från början är optimalt uppkopplad – och att du kan göra din arbetsdag ännu effektivare. Kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster (JH3)2 överför data med fast inbyggt SIM-kort extra snabbt och tillförlitligt. Det är en förutsättning för användning av tjänsterna från Mercedes PRO connect3.
   

  Här får du veta mer om fördelarna med Mercedes PRO connect som fabriksmonterad lösning.

  Kommunikationsmodulen anas i nya Mercedes-Benz Sprinter
Fördelar för dig

Framsynt: kommunikationsmodulen för digitala tjänster.

Användning av Mercedes PRO connect i nya Sprinter.

Öka effektiviteten i din vagnpark med Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect möjliggör direkt från fabrik en hög grad av transparens, kontroll och support. Kommunikationen mellan vagnparkschef, förare och fordon gör det lätt för dig redan från början att styra ditt företag på ett effektivare sätt.

 • Konnektivitet direkt från fabrik

  Optimal uppkoppling från början.

 • Många Mercedes PRO connect-tjänster

  Samlade i 8 attraktiva mervärdespaket.

 • Mer effektivitet genom konnektivitet

  Redan från första kilometern.

Vårt utbud

Mervärdespaketen från Mercedes PRO connect.

I Mercedes PRO connect som fabrikslösning finns de många vagnparks-, fordons-, förar- och positionsbaserade tjänsterna samlade i attraktivt förpackade mervärdespaket. Det digitala utbudet utökas kontinuerligt framöver.

 • Förbättrat stöd

  Hjälper dig att spara tid och pengar.

  Mercedes PRO connect ger dig ”förbättrat stöd” så att du kan använda din bil på ett ännu mer ekonomiskt sätt. Du kan planera servicearbeten i god tid så att dessa kan utföras mer effektivt. Du tjänar på att din bil är driftklar i största möjliga utsträckning. Om du ändå skulle behöva stöd ute på vägarna får du snabbt hjälp.  

  Tjänster som ingår

  Översikt över de största fördelarna:

  • Minskade stilleståndstider tack vare bättre möjligheter att planera verkstadsbesök och vare serviceåtgärder som du känner till redan i förväg

  • Tidsbesparing tack vare enklare bokning och hantering av servicetider på verkstaden

  • Överskådliga tidsbokningar och kostnader för kommande servicearbeten

  • Snabb och anpassad hjälp vid en olycka eller ett haveri

  • Du slipper extrakostnader på grund av haverier tack vare optimerade service- och reparationsprocesser

  • Reducerad tidsåtgång på verkstaden tack vare mer effektiva processer

  • Ökad säkerhet under körning eftersom det alltid har utförts underhåll på bilen

 • Digital registrering

  Alltid översikt över viktiga uppgifter om vagnparken.

  Med ”digital registrering” via Mercedes PRO connect får du snabb åtkomst till viktiga uppgifter om din vagnpark. Till exempel sparas alla uppgifter om genomförda körningar och kan när som helst hämtas av vagnparkschefer eller förare1. Det hjälper till att optimera körningar och att skilja privata körningar från körningar i tjänsten.  

  Tjänster som ingår
  1 Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

  Översikt över de största fördelarna:

  • Tidsbesparing tack vare digital insamling och registrering av alla körningar

  • Körningsregistrering och -dokumentation enligt lagar och förordningar (Coming soon)

  • Potential för ruttoptimering tack vare översiktlig visning av körda rutter

  • Transparens betr. körningar i tjänst/privat

  • Tydlig visning av fordonsanvändningen vid skador på bilen eller påföljder på grund av trafiköverträdelser

 • Effektiv vagnparksadministration

  Översikt över bilarnas status och var de befinner sig.

  Konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect främjar en ”effektiv vagnparksadministration” genom att hjälpa vagnparksledningen att behålla överblicken och planera körningar snabbt och flexibelt. Med den här lösningen kan du när som helst använda funktionen för att se bilens status eller lokalisera den. Det hjälper dig att optimera kapacitetsutnyttjandet tack vare en förutseende och flexibel planering, vilket också ökar produktiviteten i ditt företag.  

  Tjänster som ingår

  Översikt över de största fördelarna:

  • Ständig översikt över bilarna i vagnparken och deras status, till exempel bränslenivån

  • Mindre tidsåtgång eftersom det administrativa arbetet underlättas

  • Bättre utnyttjande av vagnparken tack vare flexibel och förutseende planering

  • Snabbare orderbearbetning – vilket möjliggör även kortfristiga uppdrag

  • Stöldvarning tack vare ökad transparens och aktiv information

  • Högre produktivitet eftersom verktyget för fordonsadministration underlättar planeringen

  • Tidsbesparing tack vare effektiv orderhantering och optimerad ruttplanering

  • Potential för kostnadsbesparingar tack vare information vid misstänkt stöld eller missbruk

 • Effektiv körstilsanalys

  Varaktigt lägre bränsle- och stilleståndskostnader.

  Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som ger förare1 och vagnparksledning tillförlitliga uppgifter om körsättet och möjliggör en ”effektiv körstilsanalys”. Med hjälp av dessa uppgifter kan körstilen optimeras beträffande bränsleförbrukning och slitage. Resultatet är att du sänker dina kostnader och din vagnpark blir mer lönsam.  

  Tjänster som ingår
  1 Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

  Översikt över de största fördelarna:

  • Lägre bränsleförbrukning och reducerade bränslekostnader

  • Potential för kostnadsbesparing tack vare färre reparationer efter olycka och kortare stilleståndstider eftersom slitdelarna håller längre

  • Mindre outnyttjad arbetstid på grund av fordonshaverier till följd av minskat slitage

  • Ökad medvetenhet om säker och ekonomisk körning

  • Högre tillförlitlighet hos bilen tack vare lägre slitage

  • Möjlighet att belöna bränslesnål körning och effektivt utnyttjande av vagnparken

 • Enklare vagnparkskommunikation1

  Direkt förbindelse mellan vagnparksledning och förare1 .

  Mercedes PRO connect ger dig ”enklare vagnparkskommunikation1” eftersom du kan upprätta en direkt förbindelse mellan vagnparksledning och förare1. På så sätt blir kommunikationen snabbare, tydligare och mer interaktiv. Vagnparkschefen kan skicka meddelanden till Mercedes PRO connect App1 och fördela uppdrag via verktyget för fordonsadministration. Tack vare bilens internetanslutning kan man också få tillgång till andra funktioner, till exempel att skapa en internet-hotspot.  

  Tjänster som ingår
  1 Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

  Översikt över de största fördelarna:

  • Tidsbesparing och högre produktivitet , eftersom vagnparksledningen och föraren1 kommunicerar direkt

  • Färre missförstånd i kommunikationen tack vare möjligheten att ställa frågor1

 • Förbättrad navigation

  Snabbt och direkt till målet med all information som behövs.

  Med Mercedes PRO connect får du digitala tjänster som kan förse dig med all relevant information för en trevligare körupplevelse genom ”förbättrad navigation”. Trafikdata i realtid, ständigt aktuella kartdata samt olika multimedie- och navigationsfunktioner hjälper dig att hitta den bästa rutten för tillfället.  

  Tjänster som ingår
  1 Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

  Översikt över de största fördelarna:

  • Nå ditt mål snabbare tack vare bästa möjliga ruttplanering och omledning vid köer

  • Navigation av senaste version tack vare aktuellt kartmaterial

  • Tidsbesparing under körningarna tack vare diverse multimedie- och navigationsfunktioner, till exempel att skicka intressepunkter (POI) från verktyget för fordonsadministration direkt till bilen

  • Föraren hittar bättre1 tack vare aktuellt kartmaterial, vilket innebär mer avspänd körning

 • Mobil manövrering av bilen

  Fjärrstyr flera funktioner i bilen online.

  Mercedes PRO connect erbjuder ”mobil manövrering av bilen” som gör det möjligt att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Även när din bil inte befinner sig i närheten kan du bland annat kontrollera om dörrarna är låsta eller om de elektriska rutorna stängda.  

  Tjänster som ingår

  Översikt över de största fördelarna:

  • Mobil manövrering av bilen sparar tid eftersom det fungerar även när bilen inte finns inom synhåll

  • Enkel åtkomst till bilen utan bilnyckel för flera användare

  • Förbättrat stöldskydd eftersom olåsta dörrar kan registreras och låsas även när du inte befinner dig vid bilen

  • Mindre tid till organisering eftersom du har åtkomst till bilen även utan bilnyckel

  • Förbättrade arbetsprocesser eftersom lastutrymmet för lossning och lastning kan fjärrupplåsas

 • Datagränssnitt Mercedes-Benz Vans

  Mercedes-Benz Vans i alla system för vagnparksadministration.

  Har du fordon av flera olika märken i din vagnpark? Inga problem. Även här har Mercedes PRO connect en lösning: datagränssnitten Mercedes-Benz Vans. Med hjälp av dessa gränssnitt kan Mercedes-Benz Transportbilar integreras i ditt befintliga system för vagnparksadministration. På så sätt har du alltid översikt över hela din vagnpark och kan bearbeta viktiga data för dina bilar.  

  Tjänster som ingår

  Översikt över de största fördelarna:

  • Integrering av Mercedes-Benz fordonsdata i ett befintligt system för vagnparksadministration

  • Dessutom tillgång till ännu fler attraktiva Mercedes PRO connect-tjänster

Starta nu

Exklusivt t.o.m.30.11.2018: Gratis välkomsterbjudande.

Välkomstpaket

Bli en av de första att starta med Mercedes PRO connect – och det helt gratis.

Idrifttagandet av Mercedes PRO connect i nya Sprinter markerar början på innovativa konnektivitetslösningar från fabrik. Utnyttja fördelarna med Mercedes PRO connect och ta din verksamhet till en ny nivå av effektivitet. Starta idag och upplev alla tjänster från Mercedes PRO connect gratis t.o.m. 15.01.20195.

Upplev vårt välkomsterbjudande och starta direkt.

Kommunikationsmodul för digitala tjänster

Tre som förstår varandra väl.

Fabrikslösningen från Mercedes PRO connect består av tre delar som möjliggör kommunikationen mellan vagnparkschef, förare och fordon och som framför allt underlättar den. 

För bilar

Gränssnitten.

Den fabriksmonterade Kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster (JH3) gör det möjligt att använda Mercedes PRO connect-tjänsterna.

Kommunikationsmodulen anas i nya Mercedes-Benz Sprinter

Snabb anslutning till internet

Det fast monterade SIM-kortet i kommunikationsmodulen (LTE) ger en stabil och snabb anslutning mellan bilen och internet2. Det används för Mercedes-Benz nödanropssystem3, Live Traffic Information och alla övriga tjänster inom Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect ger dig transparens, kontroll och stöd så att vardagens arbete kan flyta på ännu mer effektivt.

För administratörer och vagnparkschefer

Vagnparkscentralen.

Via Mercedes PRO Portal och verktyget för fordonsadministration får administratörer och vagnparkschefer värdefull information om sina bilar.

Bildskärm som visar Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Innan bilarna kan hanteras i verktyget för fleetadministration måste de skapas i Mercedes PRO Portal. Viss fordonsinformation, som modell, bränsletyp eller växellåda, läses automatiskt in och kan ses i verktyget för fleetadministration via chassinumret.

Bildskärm som visar verktyget för fordonsadministration

Verktyg för fordonsadministration.

I verktyget för fleetadministration får vagnparksansvarig översikt över hela vagnparken. Allt efter behov och tillgängliga tjänster kan man filtrera information som är extra viktig. Man får till exempel information om förestående underhåll i god tid. Man kan också ta reda på bilarnas position för att fördela nya uppdrag optimalt. Man kan också granska genomförda körningar och överföra kommande uppdrag till Mercedes PRO connect App4. Detta främjar en förutseende underhållsplanering och en effektiv kapacitetsplanering.

För förare

Den direkta kopplingen till föraren2.

Mercedes PRO connect-appen4 möjliggör smidig kommunikation mellan vagnparkschef och förare4.  På så vis kan föraren4 få viktig uppdragsinformation och fordonsdata skickade direkt till sin smartphone. Dessutom har föraren möjlighet att med appen tilldela sig själv en bil.

Smartphone-skärmen visar funktionen Dashboard Management i Mercedes PRO connect-appen

Alltid koll på läget.

Tack vare Dashboard Management i Mercedes PRO connect App4 ges föraren4 översikt över den viktigaste informationen om den bil hen är sammanlänkad med, exempelvis tanknivå och återstående räckvidd, och detta gör det möjligt att göra adminstrativa inställningar.

Smartphone-skärmen visar funktionen Fordonssökning i Mercedes PRO Adapter-appen

Alltid koll på positionen.

Med fordonssökningen i Mercedes PRO connect-appen4 kan föraren4 navigera från sin aktuella position till sin bil.

Förhandsgranska

Koll på allt: beståndsdelarna i Mercedes PRO connect.

Verktyg för fordonsadministration

Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO Portal

Produktrådgivning

Vår rekommendation: Mercedes PRO-produktrådgivare.

Bildskärmen visar Mercedes PRO-produktrådgivaren

Hitta en passande Mercedes PRO connect-produkt för dina behov.

Ta reda på vilka produkter och tjänster i Mercedes PRO connect som lämpar sig bäst för ditt företag.

Använd dig helt enkelt av vår Mercedes PRO-produktrådgivare. Efter bara några frågor får du snabbt en lösning som bäst passar till dina krav.

Steg för steg

Din väg till den uppkopplade vagnparken.

Tre nya Mercedes-Benz Sprinter står bredvid varandra

Så kommer du igång med Mercedes PRO connect i nya Sprinter.

Vill du använda de många konnektivitets- och vagnparkslösningarna i din nya uppkopplade Sprinter?

Praktiska vägledningar, frågor och svar samt alla detaljer kring förutsättningar och tekniska krav avseende montering och användning av Mercedes PRO connect hittar du här – kompakt och överskådligt.

Nya Mercedes-Benz Sprinter i centrum
Nya Sprinter

Vill du veta mer om nya Sprinter?

Upptäck nya Sprinter nu – hos din återförsäljare eller online hos Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz-återförsäljare
Hitta din återförsäljare

Din kontaktperson på plats.

Hitta snabbt och enkelt en Mercedes-Benz Transportbilspartner nära dig.

Support.

1

Beroende på regional tillgänglighet.

2

Tillhandahållandet av tjänster i kombination med den integrerade kommunikationsmodulen beror på mobiloperatörens täckning.

3

Kommunikationsmodulen kan fås i Sprinter 907 och 910 fr.o.m. 06/2018. På bilar som har utrustningen motortomgång utan nyckel (MW1) är funktionerna begränsade för tjänsterna "Digital administration" och "Digital körjournal". När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

4

Mercedes PRO connect App får inte användas under körning. Det finns risk för att föraren blir distraherad och utsätter sig själv och andra för fara. Observera också lagbestämmelserna i landet där du befinner dig.

5

När välkomsterbjudandet har upphört finns ditt Mercedes PRO-företagskonto kvar och du kan fortsätta att använda de kostnadsfria produkterna och tjänsterna från Mercedes PRO connect i din Sprinter. För att kunna fortsätta utnyttja hela tjänsteutbudet när välkomsterbjudandet har upphört måste du införskaffa de avgiftsbelagda tjänsterna på nytt.