• Mercedes PRO connect.

  Förbinder bilar och människor på ett intelligent sätt.

  Den digitala och uppkopplade framtiden inom bilvärlden är åter på frammarsch: Den professionella konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect1 ansluter företag med deras bilar och hjälper dem att öka både effektivitet och produktivitet inom såväl företagsledning och internkontroll som vagnparksadministration.  

Mercedes PRO connect

Fördelarna med Mercedes PRO connect för dig.

En vagnparkschef sitter framför en bildskärm. I förgrunden anas verktyget för fordonsadministration.

Effektivitetshöjaren för din vagnpark.

Förenkla arbetsvardagen för vagnparkschefer och förare genom att använda Mercedes PRO connect.

 • Förenklad och optimerad underhållsplanering

  Med hjälp av enkla trafikljussymboler missar du inte några servicetillfällen.

 • Överskådligt fordonsstatus

  Överskådliga fordonsdata som kan hämtas när som helst hjälper till vid planering.

 • Onödiga merkostnader undviks

  Kommande servicetillfällen kan planeras effektivt och risken för driftstopp minskar.

Perfekt uppkopplad

De tre beståndsdelarna i Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect består av tre delar som möjliggör kommunikationen mellan vagnparkschef, förare och fordon och som framför allt avsevärt underlättar den.

För bilar

Mercedes PRO connect-maskinvara: Gränssnittet.

Till grund för användningen av de innovativa konnektivitets- och vagnparkslösningarna ligger maskinvaran som är installerad i bilen. Här finns det två möjligheter för din Mercedes-Benz transportbil: eftermontering och montering från fabrik.

Kommunikationsmodulen anas i nya Sprinter

Kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster (JH3).

Utvalda nya Mercedes-Benz-bilar3 kan fås med kommunikationsmodulen (LTE) från fabrik. Kommunikationsmodulen (LTE)4 överför data med fast inbyggt SIM-kort extra snabbt och tillförlitligt och utgör den tekniska förutsättningen för användning av tjänsterna från Mercedes PRO connect5.

Mercedes PRO Adapter

Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter kan eftermonteras i utvalda modeller av Mercedes-Benz transportbilar2. Med den kompakta maskinvarulösningen kan Mercedes PRO connect-tjänsterna därmed även användas i den nuvarande vagnparken.

För administratörer och vagnparkschefer

Fordonsadministration: Centralen6.

I verktyget för fordonsadministration får vagnparkschefen en översikt över hela vagnparken. Allt efter behov kan man filtrera information som är extra viktig.

En vagnparkschef sitter framför skrivbordet. I bildens förgrund visas bilarnas position digitalt.

Alltid översikt över vagnparken.

Mer effektiv planering av rutterna. Bilarnas position och information om trafiksituationen kan hämtas så gott som i realtid. Även den automatiska områdesövervakningen (geofencing) och inställning av adresser, t.ex. viktiga kunder på platsen, förbättrar översikten för vagnparkschefen.

En vagnparkschef sitter framför skrivbordet. På hennes bildskärm är verktyget för fordonsadministration öppet.

Viktiga fordonsdata är överskådligt presenterade.

Den som känner till statusen på bilarna kan minimera stilleståndstiderna. Tack vare regelbundet överförda uppgifter om bilarnas skick och översiktligt presenterade data kan vagnparkschefen alltid ha full koll.

För förare

Mercedes PRO-apparna: Direktkopplingen.

Med hjälp av Mercedes PRO connect-appen och Mercedes PRO Adapter-appen7 kan föraren7 hämta värdefull fordons- och uppdragsrelaterad information. 

Smartphones med Mercedes PRO connect-appen och Mercedes PRO Adapter-appen

Välinformerad i alla avseenden.

Sett från användaren av Mercedes PRO connect-appen och Mercedes PRO Adapter-appen7 sker kommunikationen via smartphone. Mercedes PRO connect-appen och Mercedes PRO Adapter-appen7 möjliggör en enkel kommunikation med vagnparkschefen. Fordonsdata överförs regelbundet och med automatik till verktyget för fordonsadministration resp. till vagnparkschefen och bidrar till att optimera planeringen i företaget.

Vilken Mercedes PRO connect-lösning passar dig?

Företag förändras: Finns det bilar i din vagnpark som skulle kunna vara effektivare om de hade en innovativ konnektivitets- och vagnparkslösning? Är det dags att byta bilar? Mercedes PRO connect kan erbjuda det som passar dig.

Kommunikationsmodulen anas i nya Sprinter samt Mercedes PRO connect-appen

Monterad från fabrik: kommunikationsmodulen.

Nya Sprinter är den första transportbilen från Mercedes-Benz som kan fås från fabrik med konnektivitets- och vagnparkslösningarna från Mercedes PRO connect3. Tack vare fast monterad kommunikationsmodul är bilen optimalt uppkopplad från början.

 • Konnektivitets- och vagnparkslösningar från fabrik för nya Sprinter

 • Många Mercedes PRO connect-tjänster – samlade i 8 attraktiva mervärdespaket

 • Ständig utökning och förbättring av tjänsterna

 • Mer effektivitet genom internetanslutning

Mercedes PRO Adapter samt Mercedes PRO Adapter-appen

Eftermonterad: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter är en kompakt maskinvara för eftermontering. Den kan eftermonteras i utvalda modeller av Mercedes-Benz transportbilar2. På så vis kan de innovativa Mercedes PRO connect-tjänsterna användas även i dina nuvarande bilar.

 • Enkel eftermontering för utvalda modeller av Vito och Sprinter2

 • Totalt 5 Mercedes PRO connect-tjänster för en effektiv vagnparksadministration

 • Innovativ konnektivitet i din nuvarande vagnpark

 • Enkel installation av Mercedes PRO Adapter

*

Listan över modellserier kan variera mellan länder. När det gäller återimport eller parallellimport är det ursprungliga destinationslandet viktigt för kompatibiliteten.

På bilar som har utrustningen motortomgång utan nyckel (MW1) är funktionerna begränsade för tjänsterna "Digital administration" och "Digital körjournal". När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

Frågor och svar.

Allmänna frågor om Mercedes PRO

Vad är Mercedes PRO?

Mercedes PRO är Mercedes-Benz Transportbilars nya märke för alla aktuella och kommande servicetjänster, lösningar och digitala tjänster för dina dagliga affärer. Vårt mål är att utnyttja de digitala möjligheterna för att göra din verksamhet mer effektiv.

Mercedes PRO samlar ihop alla tjänster som är relevanta för dig på en webbaserad plattform. Via www.mercedes.pro får du på så sätt direkt åtkomst till mobilitets-, finansierings-, konnektivitets-1 och vagnparkslösningar1 samt erbjudanden som sträcker sig bortom de klassiska transportbilarna.

Översikt över de viktigaste fördelarna:

 • Alla relevanta tjänster och erbjudande samlas ihop på en plattform
 • Den ökar effektiviteten så att du kan koncentrera dig på kärnan i din verksamhet
 • Kostnaderna hålls nere
   

Vilka är fördelarna med Mercedes PRO?

Med Mercedes PRO kan alla service- och mobilitetserbjudanden från Mercedes-Benz Transportbilar integreras smidigt och effektivt. Via en portal samlar vi ihop alla aktuella och framtida tjänster kring dina transportbilar, från mobil styrning av vagnparken till service och skräddarsydda totallösningar. När du har registrerat dig har du tillgång till alla individuella ämnen som är relevanta för dig och naturligtvis dina bilar.

Vad är skillnaden mellan Mercedes me och Mercedes PRO?

Mercedes me är utformat enbart för privatkunder och deras krav. Paraplymärket Mercedes PRO däremot har utvecklats speciellt för transportbilskunder med företag och deras behov.

Här är det framför allt ämnen som ökad effektivitet och enklare vardag som står i fokus. Mercedes PRO hjälper dig att driva verksamheten mer effektivt. Här får du allt från en och samma leverantör och kan koncentrera dig på det väsentliga.

Vad är skillnaderna mellan den integrerade lösningen i nya Sprinter och Mercedes PRO Adapter?

Både Mercedes PRO Adapter och den integrerade lösningen i nya Sprinter med kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster ingår i samma paraplymärke, Mercedes PRO, och möjliggör här den uppkopplade vagnparkslösningen Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO Adapter innehåller fem grundtjänster, medan nya Sprinter (med kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster) tillhandahåller åtta olika mervärdespaket med ett stort antal tjänster.

Utöver det används Mercedes PRO Adapter för Vito (modellserie 639 sedan november 2010 och 447) och Sprinter (modellserie 906), och bygger på en Plug & Play-eftermonteringslösning (OBD II Adapter). Du gör beställningar via din Mercedes-Benz-partner. Kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster är en fabrikslösning och fast inmonterad i Sprinter (modellserie 907/910) fr.o.m. juni 2018. Eftermontering är möjlig i och med redan dragna kablar.

Uppkopplingen i Mercedes PRO Adapter möjliggörs via kundens smartphone (Bluetooth). För kommunikationsmodulen LTE för digitala tjänster finns ett fast installerat simkort i bilen.

Hur registrerar jag mig för Mercedes PRO?

Det finns flera sätt att registrera sig för Mercedes PRO:

 1. Självregistrering via Mercedes PRO Portal
 2. Kontakta din Mercedes-Benz-partner

Behöver jag internetanslutning via en smartphone för att använda Mercedes PRO?

Med en ny Sprinter (modellserie 907/910) behöver du ingen internetanslutning via smartphone eftersom det finns ett fast integrerat simkort i bilen. Det gör att du kan använda Mercedes PRO connect även utan smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

Med Mercedes PRO Adapter behövs en internetanslutning via Bluetooth i dina smartphones.

Vad är Mercedes PRO connect?

Den digitala och uppkopplade framtiden inom bilvärlden är åter på frammarsch: Den professionella konnektivitets- och vagnparkslösningen Mercedes PRO connect ansluter företag med deras bilar och hjälper dem att öka både effektivitet och produktivitet inom såväl företagsledning och internkontroll som vagnparksadministration. Fördelarna är många – från minimala stilleståndstider och förutseende administration av servicearbete till överskådligt förberedda data för analys av driftsekonomin.

I verktyget för fordonsadministration kan bilar och förare2 samordnas på ett överskådligt sätt och utnyttjas optimalt. För föraren2 finns Mercedes PRO connect App1 för informationsutbyte med vagnparksledningen via verktyget för fordonsadministration samt för värdefull information om bilen.

Vilka tekniska lösningar erbjuds i samband med Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect erbjuder kunden maskinvarulösningar för sammankoppling.

Dels en baslösning med Mercedes PRO Adapter, dels en professionell lösning med integrerad kommunikationsmodul för digitala tjänster. Mer information om Mercedes RPO Adapter finner du på:  www.mercedes.pro/adapter

Nya Sprinter erbjuder med den fabriksintegrerade lösningen en omfattande integration i fordonsarkitekturen som utgör grunden för ett stort antal uppkopplingstjänster. Den uppkopplade vagnparkslösningen Mercedes PRO connect består här av kommunikationsmodulen för digitala tjänster, verktyget för fordonsadministration för vagnparkens arbetsledare samt Mercedes PRO connect App för föraren.  Den professionella uppkopplade vagnparkslösningen underlättar kommunikationen mellan vagnparkschefen och föraren och bidrar till att den dagliga verksamheten blir mer effektiv och produktiv. Portföljen kommer utökas med fler Mercedes PRO connect-lösningar vid angiven tidpunkt.

Var köper jag tjänsterna?

Du kan köpa kommunikationsmodulens digitala tjänster i olika mervärdespaket via Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store  Mercedes PRO Portal/Mercedes PRO Store. Mercedes PRO Adapter kan du erhålla hos din Mercedes-Benz-partner.
Mer detaljerad information om installationen av adaptern kan du få på vår webbplats  Webseite eller hos din Mercedes-Benz-partner.

Måste jag registrera mig separat för varje tjänst?

Om du väl registrerar dig en gång för Mercedes PRO får du tillgång till alla tillgängliga tjänster efter köpet.

Är det möjligt att köpa tjänsterna separat?

Som kund kan du köpa mervärdespaket för nya Sprinter med olika tjänster som är extra fördelaktiga för dig, t.ex. navigation eller körstilsanalys. Genom att köpa tjänsterna i paket får du också ett reducerat pris.

För Mercedes PRO Adapter finns ett paket med 5 tjänster direkt anslutet till maskinvaran.

Hur gör jag för att aktivera Mercedes PRO-tjänsterna?

För att avaktivera tjänsterna måste du genomföra fyra steg:

 1. Öppna produktöversikten i Mercedes PRO Portal
 2. Välj bil
 3. Välj tjänsten
 4. Avaktivera tjänsten

Wie kann ich die Mercedes PRO Dienste deaktivieren?

Um Dienste zu deaktivieren, müssen vier Schritte ausgeführt werden:

 1. Öffnen Sie die Produktübersicht im Mercedes PRO Portal
 2. Fahrzeug auswählen
 3. Wählen Sie den Dienst aus
 4. Deaktivieren Sie den Dienst

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att använda Mercedes PRO connect?

Nya Sprinter fr.o.m. produktionsår 2018 (modellserie 907/910) får sin nödvändiga maskinvara i Europa och i USA via den integrerade kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster som finns som standard i bilen. Ett undantag här är basmodellerna "Crew" och "Worker". För dessa kan man dock välja till kommunikationsmodulen som extrautrustning.

Genom en omfattade integration i fordonsarkitekturen utgör detta en grund för ett stort antal uppkopplingstjänster.

Kan jag använda Mercedes PRO connect för andra Mercedes-bilar?

Den integrerade fabrikslösningen finns till att börja med bara för Sprinter (modellserie 907/910). Men vårt mål är förstås att erbjuda våra servicetjänster för fler modeller längre fram. För äldre Mercedes-Benz-transportbilar erbjuder vi redan eftermonteringslösningen Mercedes PRO Adapter. För mer information kan du gå in på www.mercedes.pro/connect

Kan jag integrera bilar av andra märken i Mercedes PRO connect?

I första steget koncentrerar vi oss på Mercedes-Benz modeller.

Jag har redan ett Mercedes me-konto. Kan jag använda inloggningsuppgifterna även för Mercedes PRO?

Ja du kan använda din Mercedes me-inloggning för att logga in på Mercedes PRO. Men du måste ändå skapa ett Mercedes PRO-konto. Av juridiska skäl överförs inte dina data från Mercedes me.

Lämnar Daimler ut mina personuppgifter eller data från mitt företag till andra företag?

Uppgifter om användaren och företaget lämnas endast ut till andra företag om detta krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster som kunden beställt. Daimler lämnar inte ut några personuppgifter för kommersiella ändamål utan uttryckligt godkännande från kunden.

Varför måste jag ange ett personligt supportlösenord?

I vissa fall kan en medarbetare hos en Mercedes-Benz-partner eller på kundsupportens hotline behöva ges åtkomst till ditt företagskonto i ditt namn efter att du har angett ditt personliga supportlösenord.Detta är bara synligt för användarna.

Detta ska förhindra att obehöriga gör intrång i ditt företagskonto. Om du behöver hjälp i Mercedes PRO Portal som kräver att en Mercedes-Benz-partner eller kundensupport ges åtkomst till ditt konto, ska du ange ditt supportlösenord när du ombeds göra detta. Du kan ändra ditt supportlösenord när som helst.

Jag vill ändra mitt personliga supportlösenord. Hur ska jag göra?

 1. Logga in och öppna dina personuppgifter.
 2. Nu är det bara att ange ett nytt supportlösenord utan att först ange det gamla supportlösenordet (Beakta följande när du anger supportlösenordet: minst 6 tecken, max 20 tecken, inga blanksteg)
 3. Nu är det bara att ange ett nytt supportlösenord utan att först ange det gamla supportlösenordet (Beakta följande när du anger supportlösenordet: minst 6 tecken, max 20 tecken, inga blanksteg)

Hur gör jag för att radera mitt personliga användarkonto?

Användaren har ingen möjlighet att radera sig själv i ett företagskonto. Det är företagsadministratören som måste göra detta i användaradministrationen i Mercedes PRO Portal genom att klicka på papperskorgssymbolen. Den raderade användaren får besked via e-post.

1

Mercedes PRO connect, konnektivitets- och vagnparkslösningen, finns till en början tillgänglig till Vito och Sprinter.
På bilar som har utrustningen motortomgång utan nyckel (MW1) är funktionerna begränsade för tjänsterna "Digital administration" och "Digital körjournal". När funktionen motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

2

Mercedes PRO Adapter finns till Vito 639 fr.o.m. 11/2010, till Vito 447 fr.o.m. 10/2014 och till Sprinter 906 fr.o.m. 04/2006. Mercedes PRO Adapter kan inte användas för Mercedes-Benz transportbilar som kan fås från fabrik med kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster (JH3).

3

Kommunikationsmodulen kan fås i Sprinter 907 och 910 fr.o.m. 06/2018.

4

Beroende på regional tillgänglighet.

5

Tillhandahållandet av tjänster i kombination med den integrerade kommunikationsmodulen beror på mobiloperatörens täckning.

6

Till Go-Live från Mercedes PRO connect i nya Sprinter finns det ett fordonsadministrationsverktyg för fabrikslösningen med kommunikationsmodul samt ett separat fordonsadministrationsverktyg för eftermonteringslösningen med Mercedes PRO Adapter.

7

Mercedes PRO connect-appen och Mercedes PRO Adapter-appen får inte användas under körning. Annars finns det risk för att du tappar fokus på trafiksituationen och utsätter dig själv och andra för fara. Följ även gällande nationella lagbestämmelser i det land där du befinner dig.

8

Mercedes PRO är tillgängligt i utvalda europeiska länder.n Mercedes-Benz-återförsäljare berättar gärna mer.