• Mercedes PRO Adapter:
  Riešenie pre dodatočné vybavenie.

  Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktné hardvérové riešenie pre dodatočné vybavenie. Možno ho jednoducho dodatočne použiť vo vybraných modeloch Mercedes-Benz Vans1, ktoré z výroby nedisponujú výbavou pre riešenia zamerané na konektivitu. To umožňuje vám a vašim aktuálnym vozidlám prístup k inovatívnemu svetu konektivity Mercedes PRO connect.

  Mercedes-Benz Vito a Sprinter pred šesťuholníkovými plástami
Výhody prepojenia

Vaše výhody s Mercedes PRO Adapter.

Manažér vozového parku sedí pred monitorom. V popredí je jemne naznačený nástroj na manažment vozidiel.

Zvýšte efektivitu vášho vozového parku pomocou Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect vám prostredníctvom dodatočného vybavenia komponentom Mercedes PRO Adapter ponúka vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory. Komunikácia medzi manažérom vozového parku, vodičom a vozidlom vám teraz mimoriadne jednoducho pomôže výrazne zefektívniť vedenie vašej firmy.

 • Inovatívna konektivita vo vašich aktuálnych vozidlách

  Pre vybrané modely Vito a Sprinter1.

 • Dohromady 5 služieb Mercedes PRO connect

  Pre efektívny manažment vozového parku.

 • Jednoduché dodatočné vybavenie

  S Mercedes PRO Adapter.

Naša ponuka

Prehľad piatich služieb Mercedes PRO connect.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Status vozidla"

  Status vozidla

  Prehľad o stave a využití vozidla z vozového parku prostredníctvom prenosu, spracovania a analýzy údajov o vozidle.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Logistika vozidiel"

  Logistika vozidla

  Prenos polôh vozidla a tiež vytvorenie oblastí geografického monitorovania, prostredníctvom ktorých je manažér vozového parku informovaný, ak vozidlo vojde do definovanej oblasti alebo ju opustí. Informácie o dopravnej situácii.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Komunikácia v rámci autoparku"

  Komunikácia s vozovým parkom

  Odosielanie správ, adries a telefónnych čísel medzi nástrojom manažmentu vozidiel a aplikáciou vodiča Mercedes PRO Adapter2.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Manažment údržby"

  Manažment údržby

  Informácie o blížiacich sa termínoch údržby a poskytovanie vhodných ponúk od obchodníka spoločnosti Mercedes-Benz.

  Šesťuholníkový plást obsahuje ikonu pre službu "Digitálna kniha jázd"

  Digitálna kniha jázd

  Digitálny zoznam uskutočnených jázd pomáha rozlíšiť prevádzkové a súkromné jazdy a zjednodušuje daňové priznanie.

Dokonalé prepojenie

Tri súčasti služby Mercedes PRO connect.

Verzia Mercedes PRO connect pre dodatočné vybavenie pozostáva z troch súčastí, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi vozových parkov, vodičmi a vozidlami a najmä: uľahčujú ju. 

Pre vozidlá

Rozhranie.

Mercedes PRO Adapter slúži na vytvorenie transparentnosti v manažmente vozového parku.

Mercedes PRO Adapter

Štart do sveta konektivity.

Mercedes PRO Adapter je naše prvé kompaktné hardvérové riešenie, ktoré pripraví vozidlá na využívanie služieb Mercedes PRO connect, a tým ich urobí zrelými pre inovatívny svet konektivity.

Na inštaláciu adaptéra vo vozidle slúži rozhranie OBD-II. Adaptér poskytuje cenné údaje o vozidle, ktoré možno jednoducho preniesť, spracovať aj vyhodnotiť. Ako komunikačný most medzi nástrojom manažmentu vozidiel a aplikáciou Mercedes PRO Adapter2 umožňuje Mercedes PRO Adapter prístup k rozmanitým výhodám služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO Adapter tak situuje manažéra vozového parku a vodiča do roly víťaza. Pretože čím dokonalejšie je vzájomné prepojenie a informovanie, o to efektívnejšia a plynulejšia je každodenná práca.

Pre administrátorov a manažérov vozového parku

Centrála.

Manažér vozového parku získa prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel ucelený prehľad o svojom vozovom parku. V prípade potreby môže presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité.

Eine Flottenmanagerin sitzt frontal vor dem Schreibtisch. Im Vordergrund des Bildes sind digital Standorte der Fahrzeuge eingeblendet.

Vozový park vždy pod dohľadom.

Podstatne efektívnejšie plánovanie trás. Polohu vozidiel a informácie o dopravnej situácii možno zobraziť takmer v reálnom čase. Aj automatické monitorovanie oblasti (geografické monitorovanie) a zadávanie adries, napríklad v sídle dôležitých zákazníkov, poskytuje manažérovi vozového parku lepší prehľad.

Manažérka vozového parku sedí za svojím písacím stolom. Na svojom monitore má otvorený nástroj na manažment vozidiel.

Prehľadné spracovanie najdôležitejších údajov o vozidle.

Kto pozná status svojich vozidiel, môže značne minimalizovať doby výpadku. Manažér vozového parku má vždy všetko pod dohľadom, a to vďaka pravidelne prenášanému stavu vozidla a prehľadne spracovaným údajom.

Pre vodičov

Priama linka k vodičovi.

Aplikácia Mercedes PRO Adapter2 umožňuje vodičovi získavanie cenných informácií súvisiacich s vozidlom a zákazkami. Údaje o vozidle sa pravidelne a automaticky prenášajú do nástroja manažmentu vozidiel, prípadne manažérovi vozového parku a pomáhajú optimalizovať plánovanie v podniku.

Obrazovka smartfónu zobrazuje funkciu "Zoznam jázd" v aplikácii Mercedes PRO Adapter

Menej „papierovej vojny“, lepší prehľad.

Digitálna kniha jázd je pohodlnou alternatívou ku knihám jázd v papierovej forme. Umožňuje vodičom sústrediť sa na jeho dôležité úlohy. Aplikácia Mercedes PRO Adapter dokumentuje všetky jazdy a poskytuje možnosť jednoduchého exportu. Súkromie vodiča je chránené možnosťou výberu „Súkromná“ jazda.

Obrazovka smartfónu zobrazuje funkciu "Komunikácia v rámci autoparku" v aplikácii Mercedes PRO Adapter

Neustála dokonalá informovanosť.

Vďaka komunikácii s vozovým parkom môžu byť vodiči centrálne informovaní prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel, a to bezpečne a efektívne. Takýmto spôsobom sa spoľahlivo odosielajú správy, adresy a telefónne čísla prostredníctvom aplikácie do mobilného koncového zariadenia vodiča2.

Náhľad

Všetko na dohľad: Súčasti Mercedes PRO connect.

Nástroj manažmentu vozidiel

Mercedes PRO Adapter App

Krok za krokom

Vaša cesta k prepojenému vozovému parku.

Mercedes-Benz Vito a Sprinter stoja za sebou

Takto môžete pomocou Mercedes PRO Adapter začať používať Mercedes PRO connect.

Chcete vaše existujúce vozidlá Mercedes-Benz Vans dodatočne vybaviť komponentom Mercedes PRO Adapter? Tu nájdete v kompaktnej a prehľadnej forme užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti o predpokladoch a technických požiadavkách týkajúcich sa zriadenia a používania Mercedes PRO connect.

Podpora.

mproconnect.svk@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Sme vám k dispozícii od pondelka do nedele, 24 hodín denne.

1

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 od 11/2010, Vito 447 od 10/2014 a Sprinter 906 od 04/2006. V prípade dodávok Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.
Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

Aplikácia Mercedes PRO Adapter sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Zohľadnite, prosím, právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.