• Mercedes PRO connect.

  Inteligentné prepojenie vozidiel a ľudí.

  Digitálna a zosieťovaná budúcnosť automobilu naberá na rýchlosti: profesionálne riešenia konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect spájajú podniky s vlastnými vozidlami a dokážu zvýšiť efektívnosť, rovnako ako produktivitu – v riadení podniku, v kontrolingu a tiež v manažmente vozového parku.

Mercedes PRO connect

Vaše výhody s Mercedes PRO connect.

Manažér vozového parku sedí pred monitorom. V popredí je jemne naznačený nástroj na manažment vozidiel.

Nástroj na zvýšenie efektivity pre váš vozový park.

Uľahčite každodennú prácu svojim manažérom vozového parku aj vodičom využívaním služby Mercedes PRO connect.

 • Zjednodušené a optimalizované plánovanie údržby

  Pomocou jednoduchého logického systému, ktorý využíva princíp semaforu, už nikdy nepremeškáte blížiace sa termíny údržby.

 • Transparentný stav vozidla

  Prehľadne spracované údaje o vozidle s možnosťou zobrazenia v každom čase napomáhajú pri plánovaní činnosti.

 • Vyhýbanie sa zbytočnému zvyšovaniu nákladov

  Blížiace sa termíny údržby sú efektívne plánované, pričom sa znižuje riziko výpadku.

Dokonalé prepojenie

Tri súčasti služby Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect pozostáva z troch súčastí, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi vozových parkov, vodičmi a vozidlami a najmä: výrazne ju uľahčujú.

Pre vozidlá

Hardvér Mercedes PRO connect: rozhranie.

Základom pre využívanie inovatívnych riešení zameraných na konektivitu a vozový park je hardvér nainštalovaný vo vozidle. Pritom sú pre vaše dodávky Mercedes-Benz k dispozícii dve možnosti: dodatočné vybavenie a zabudovanie vo výrobe.

Naznačený komunikačný modul v novom Sprinteri

Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3).

Vybrané nové vozidlá Mercedes-Benz3 sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) zabudovaným vo výrobe. Komunikačný modul (LTE)4 mimoriadne rýchlo a spoľahlivo prenáša dáta pomocou pevne zabudovanej SIM karty a predstavuje technický základ pre využívanie služieb Mercedes PRO connect5.

Mercedes PRO Adapter

Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter možno dodatočne použiť vo vybraných modeloch Mercedes-Benz Vans2. Kompaktné hardvérové riešenie tak umožňuje využívanie služieb Mercedes PRO connect aj v aktuálnych vozidlách.

Pre administrátorov a manažérov vozového parku

Nástroj na manažovanie vozidiel: Centrála6.

Manažér vozového parku získa prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel ucelený prehľad o svojom vozovom parku. V prípade potreby môže presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité.

Manažérka vozového parku sedí za svojím písacím stolom. Na obrázku sa v popredí nachádzajú polohy vozidiel v digitálnej podobe.

Vozový park vždy pod dohľadom.

Podstatne efektívnejšie plánovanie trás. Polohu vozidiel a informácie o dopravnej situácii možno zobraziť takmer v reálnom čase. Aj automatické monitorovanie oblasti (geografické monitorovanie) a zadávanie adries, napríklad v sídle dôležitých zákazníkov, poskytuje manažérovi vozového parku lepší prehľad.

Manažérka vozového parku sedí za svojím písacím stolom. Na svojom monitore má otvorený nástroj na manažment vozidiel.

Prehľadné spracovanie najdôležitejších údajov o vozidle.

Kto pozná status svojich vozidiel, môže značne minimalizovať doby výpadku. Manažér vozového parku má vždy všetko pod dohľadom, a to vďaka pravidelne prenášanému stavu vozidla a prehľadne spracovaným údajom.

Pre vodičov

Aplikácie Mercedes PRO: Priama linka.

Prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO connect a aplikácie Mercedes PRO Adapter7 si môže vodič7 pozrieť cenné informácie týkajúce sa vozidla a zákazky. 

Smartfóny s aplikáciou Mercedes PRO connect a aplikáciou Mercedes PRO Adapter

Prístup ku všetkým informáciám.

Z pohľadu používateľa aplikácie Mercedes PRO connect a aplikácie Mercedes PRO Adapter7 prebieha celá komunikácia prostredníctvom smartfónu. Aplikácie Mercedes PRO connect a Mercedes PRO Adapter7 pritom umožňujú jednoduchú komunikáciu s manažérom vozového parku. Údaje o vozidle sú pravidelne a automaticky prenášané do nástroja na manažment vozidiel resp. k manažérovi vozového parku a pomáhajú optimalizovať plánovanie vo firme.

Ktoré riešenie Mercedes PRO connect je pre vás vhodné?

Firmy sa menia: Zahŕňa váš vozový park vozidlá, ktoré by pomocou riešenia zameraného na konektivitu a vozový park mohli byť efektívnejšie? Máte v pláne obmeniť vozidlá? Mercedes PRO connect má pre vás vždy vhodnú ponuku.

Naznačený komunikačný modul v novom Sprinteri spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect

Zabudovaný z výroby: komunikačný modul.

Nový Sprinter je prvou dodávkou Mercedes-Benz, ktorá je už z výroby k dispozícii s riešeniami zameranými na konektivitu a vozový park Mercedes PRO connect3. Vďaka pevne zabudovanému komunikačnému modulu je tak už od začiatku optimálne prepojený so sieťou.

 • Vo výrobe zabudované riešenia zamerané na konektivitu a vozový park pre nového Sprintera

 • Rozmanité služby Mercedes PRO connect – zlúčené do 8 atraktívnych balíkov s pridanou hodnotou

 • Neustále rozširovanie a zlepšovanie služieb

 • Viac efektivity vďaka internetovému prepojeniu

Mercedes PRO Adapter spolu s aplikáciou Mercedes PRO Adapter

Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktný hardvér pre dodatočné vybavenie. Možno ho dodatočne zabudovať do vybraných modelov dodávok Mercedes-Benz2. Tak možno inovatívne služby Mercedes PRO využívať aj vo vašich aktuálnych vozidlách.

 • Jednoduché dodatočné vybavenie pre vybrané modely Vito a Sprinter2

 • Spolu 5 služieb Mercedes PRO connect pre efektívny manažment vozového parku

 • Inovatívna konektivita vo vašich aktuálnych vozidlách

 • Jednoduchá inštalácia komponentu Mercedes PRO Adapter

Je vaše vozidlo pripravené pre Mercedes PRO connect?

Vykonajte rýchlu kontrolu a zistite, ktoré modely sú už kompatibilné s Mercedes PRO connect.

*

Zoznam konštrukčných radov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. V prípade reimportov a šedých importov je pre kompatibilitu relevantná pôvodná cieľová krajina.

Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

Otázky a odpovede.

Otázky k službe Mercedes PRO connect.

Čo je Mercedes PRO?

Mercedes PRO je nová značka divízie Mercedes-Benz Vans, ktorá zahŕňa všetky aktuálne poskytované aj do budúcna plánované služby, riešenia a digitálne služby určené pre vaše každodenné podnikanie. Náš cieľ: využívať možnosti digitálnej technológie s cieľom zefektívniť vaše podnikanie.

Mercedes PRO spája do jedného celku všetky služby, ktoré sú pre vás dôležité. Základ pritom tvorí webová platforma. Táto platforma umožňuje na portáli www.mercedes.pro priamy prístup k riešeniam mobility, financovania, konektivity1 a vozového parku1, rovnako ako k prepojeným ponukám, ktoré ďaleko presahujú klasickú dodávku.

Prehľad najdôležitejších výhod:

 • Jedna platforma zlučuje všetky dôležité služby a ponuky
 • Zvýšenie efektivity, aby ste sa mohli sústrediť na vaše podnikanie
 • Úspora nákladov
   

Aké výhody ponúka Mercedes PRO?

Mercedes PRO umožňuje jednoduchú a efektívnu integráciu všetkých ponúk služieb a mobility, ktoré vám prináša divízia Mercedes-Benz Vans. Portál nám poskytuje priestor na zlúčenie všetkých aktuálnych a do budúcna plánovaných služieb súvisiacich s vašimi dodávkami - od mobilného manažmentu vozového parku cez údržbu až po komplexné systémové riešenia na mieru. Po prihlásení sa získate prístup k personalizovaným témam, ktoré sú pre vás dôležité – a samozrejme aj k vašim vozidlám.

Aký je rozdiel medzi službami Mercedes me a Mercedes PRO?

Služba Mercedes me je koncipovaná výlučne pre súkromných zákazníkov a ich požiadavky. Zastrešujúca značka Mercedes PRO bola naopak vyvinutá špeciálne pre komerčných zákazníkov využívajúcich dodávky a pre ich potreby a požiadavky.

Prioritné sú pritom predovšetkým témy zvýšenia efektivity a pomoci pri zdolávaní každodenných úloh. Platforma Mercedes PRO je nápomocná pri zefektívňovaní vášho podnikania. Všetko pritom vždy dostanete transparentne z jedného zdroja, takže sa môžete sústrediť na to, čo je dôležité.

Aké sú rozdiely medzi integrovaným riešením v novom Sprinteri a zariadením Mercedes PRO Adapter?

Tak Mercedes PRO Adapter, ako aj integrované riešenie v novom Sprinteri s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby patria k rovnakej zastrešujúcej značke: Mercedes PRO a umožňujú používanie riešenia Mercedes PRO connect zameraného na konektivitu a vozový park.

Mercedes PRO Adapter obsahuje päť základných služieb, pričom v prípade nového Sprintera (s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby) je k dispozícii osem rôznych balíkov s pridanou hodnotou, ktoré obsahujú množstvo služieb.

Mercedes PRO Adapter sa okrem toho používa pre Vito (modelový rad 639 od 11/2010 a 447) aj Sprinter (modelový rad 906) a je založený na riešení Plug & Play pre dodatočné vybavenie (OBD II adaptér). Objednávka sa vykonáva prostredníctvom vášho Mercedes-Benz partnera. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby predstavuje riešenie od samotného výrobcu a v prípade Sprintera (modelový rad 907/910) od 06/2018 je pevne nainštalované už vo výrobe. Vďaka vopred pripravenej kabeláži je možné aj dodatočné vybavenie.

Konektivitu v rámci Mercedes PRO Adapter zabezpečuje smartfón zákazníka (Bluetooth). V prípade komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby sa vo vozidla nachádza pevne nainštalovaná SIM karta.

Ako sa môžem zaregistrovať pre službu Mercedes PRO?

Registráciu pre službu Mercedes PRO môžete vykonať dvomi rôznymi spôsobmi:

 1. Zaregistrujte sa na portáli Mercedes PRO
 2. Obráťte sa na vášho Mercedes-Benz partnera

Potrebujem pre využívanie služby Mercedes PRO prístup na internet prostredníctvom môjho smartfónu?

V prípade nového Sprintera (modelový rad 907/910) nepotrebujete žiadny prístup na internet prostredníctvom smartfónu, pretože SIM karta je pevne integrovaná vo vozidle. Tak je možné službu Mercedes PRO connect používať aj bez smartfónu. Služby, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre uľahčenie každodennej práce vodičov, sú však prepojené s aplikáciou Mercedes PRO connect.

V prípade Mercedes PRO Adapter je potrebný prístup na internet prostredníctvom Bluetooth spojenia s vaším smartfónom.

Čo je Mercedes PRO connect?

Digitálna a prepojená budúcnosť automobilov naberá na obrátkach: Profesionálne riešenia konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect spájajú firmy s ich vozidlami a dokážu zvýšiť efektivitu a produktivitu – v riadení podniku, v kontrolingu a tiež v manažmente vozového parku. Spektrum výhod siaha od minimalizácie výpadkov cez predvídavý manažment údržby až po prehľadne spracované údaje slúžiace na podnikovú analýzu.

Nástroj na manažment vozidiel umožňuje prehľadnú koordináciu a efektívne využívanie2 vozidiel a práce vodičov. Pre vodiča2 je k dispozícii aplikácia Mercedes PRO connect2, ktorá slúži na výmenu informácií s manažérom vozového parku prostredníctvom nástroja na manažment vozidiel, ako aj na získavanie cenných informácií o vozidlách.

Ktoré technické riešenia sú súčasťou ponuky služby Mercedes PRO connect?

Mercedes PRO connect prináša zákazníkovi hardvérové riešenia pre prepojenie.

Od základného riešenia so zariadením Mercedes PRO Adapter až po profesionálne riešenie s integrovaným komunikačným modulom pre digitálne služby. Ďalšie informácie o Mercedes PRO Adapter nájdete na stránke:  www.mercedes.pro/adapter

Nový Sprinter ponúka prostredníctvom riešenia zabudovaného vo výrobe hlbokú integráciu do architektúry vozidla, ktorá tvorí základ pre množstvo služieb súvisiacich s konektivitou. Riešenie Mercedes PRO connect zamerané na konektivitu a vozový park pozostáva z komunikačného modulu pre digitálne služby, nástroja na manažment vozidiel pre dispečera vozového parku a z aplikácie Mercedes PRO connect pre vodiča.  Profesionálne riešenie zamerané na konektivitu a vozový park uľahčuje manažérom vozových parkov a vodičom komunikáciu a prispieva k zvýšeniu efektivity a produktivity v rámci vášho každodenného podnikania. Ďalšie riešenia Mercedes PRO connect budú v dohľadnej dobe pridané do portfólia.

Kde môžem získať tieto služby?

Digitálne služby komunikačného modulu môžete v rôznych balíkoch s pridanou hodnotou získať prostredníctvom portálu Mercedes PRO/obchodu Mercedes PRO. Den Mercedes PRO Adapter erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.
Mercedes PRO Adapter získate u vášho Mercedes-Benz partnera.
Ďalšie informácie o inštalácii adaptéra môžete nájsť na našej internetovej stránke alebo sa môžete obrátiť na vášho Mercedes-Benz partnera.

Musím sa samostatne zaregistrovať pre každú službu?

Na základe jednorazovej registrácie pre Mercedes PRO získate po príslušnom zakúpení prístup ku všetkým dostupným službám.

Je možné si služby zakúpiť aj jednotlivo?

Ako zákazník si môžete pre nového Sprintera zakúpiť balíky s pridanou hodnotou obsahujúce rôzne služby, ktoré vám ponúkajú špecifické výhody - napr. navigáciu alebo analýzu jazdného štýlu. Získanie služieb v rámci balíka vám ponúka aj cenovú výhodu.

V prípade Mercedes PRO Adapter je balík 5 služieb priamo prepojený s hardvérom.

Ako môžem aktivovať služby Mercedes PRO?

Pre aktiváciu služieb Mercedes PRO je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Vozidlo už musí byť uložené vo vašom konte
 2. Služby si musíte zakúpiť na portáli Mercedes PRO/v obchode Mercedes PRO
 3. Služby možno priradiť k určitému vozidlu
 4. Po priradení sa služby automaticky aktivujú

Ako môžem deaktivovať služby Mercedes PRO?

Pre deaktiváciu služieb je nutné vykonať nasledujúce kroky:

 1. Na portáli Mercedes PRO otvorte prehľad produktov
 2. Vyberte vozidlo
 3. Vyberte službu
 4. Deaktivujte službu

Aké technické podmienky musia byť splnené pre využívanie služby Mercedes PRO connect?

Nový Sprinter od roku výroby 2018 (modelový rad 907/910) je v Európe a v USA už sériovo vybavený potrebným hardvérom vo forme integrovaného komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby. Výnimku tvoria základné modely vozidla „Crew“ a „Worker“ – v týchto prípadoch si možno komunikačný modul zvoliť ako špeciálnu výbavu.

Tento modul tvorí vďaka svojej hlbokej integrácii do architektúry vozidla základ pre množstvo služieb spojených s konektivitou.

Môžem Mercedes PRO connect použiť pre iné vozidlá Mercedes?

Integrované riešenie z výroby je zatiaľ k dispozícii len pre model Sprinter (modelový rad 907/910). Našim cieľom je však ponúknuť naše služby v budúcnosti aj pre ďalšie modely. Pre staršie dodávky Mercedes-Benz teraz ponúkame riešenie pre dodatočné vybavenie - Mercedes PRO Adapter. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mercedes.pro/connect.

Môžem do služby Mercedes PRO connect integrovať vozidlá iných značiek?

V prvom rade sa sústredíme na modely Mercedes-Benz.

Už mám konto Mercedes me. Môžem prihlasovacie údaje použiť aj pre Mercedes PRO?

Áno, s vašimi prihlasovacími údajmi pre Mercedes me sa môžete prihlásiť aj do Mercedes PRO. Aj napriek tomu si však musíte vytvoriť konto Mercedes PRO. Vaše údaje zo služby Mercedes me nebudú z právnych dôvodov prenesené.

Poskytuje spoločnosť Daimler moje osobné údaje alebo údaje o mojej firme iným spoločnostiam?

Údaje o užívateľovi a firme sú iným spoločnostiam poskytované len vtedy, keď je to potrebné pre poskytnutie služieb objednaných zákazníkom. Bez výslovného súhlasu zákazníka nebude spoločnosť Daimler poskytovať iným subjektom pre komerčné účely žiadne osobné údaje.

Prečo musím zadať osobné Support heslo?

V prípade potreby môže pracovník Mercedes-Benz partnera alebo linky zákazníckej podpory vo vašom mene vstúpiť do vášho firemného konta po tom, ako ste zadali osobné Support heslo. Toto môžu vidieť len samotní užívatelia.

Cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu firemnému kontu. Ak potrebujete pomoc na portáli Mercedes PRO, ktorá si vyžaduje prístup Mercedes-Benz partnera alebo zákazníckej podpery k vášmu kontu, tak v momente, keď k tomu budete vyzvaný, zadajte Vaše Support heslo. Vaše Support heslo si môžete kedykoľvek zmeniť.

Chcem si zmeniť moje osobné Support heslo. Ako to môžem urobiť?

 1. Prihláste sa a otvorte vaše osobné údaje.
 2. Môžete jednoducho zadať nové Support heslo bez predošlého zadania starého Support hesla (Zadajte Support heslo v súlade so špecifikáciami: minimálne 6 znakov, maximálne 20 znakov, žiadne medzery)
 3. Z dôvodu možných preklepov musíte nové Support heslo zadať dvakrát a následne musíte použiť tlačidlo "Uložiť".

Ako môžem vymazať moje osobné užívateľské konto?

Užívateľ nemá žiadnu možnosť vymazať sám seba z firemného konta. Vymazanie musí vykonať firemný administrátor v správe užívateľov portálu Mercedes PRO, a to kliknutím na symbol smetného koša. Vymazaný užívateľ bude informovaný prostredníctvom e-mailu.

1

Mercedes PRO connect, riešenie zamerané na konektivitu a vozový park, je k dispozícii najskôr pre Vito a pre Sprinter.
Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

2

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 od 11/2010, Vito 447 od 10/2014 a Sprinter 906 od 04/2006. V prípade dodávok Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.

3

Komunikačný modul je k dispozícii v modeloch Sprinter 907 a 910 od 06/2018.

4

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

5

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od pokrytia sieťou poskytovateľa mobilných služieb.

6

Pre sprevádzkovanie služby Mercedes PRO connect v novom Sprinteri je k dispozícii nástoj na manažment vozidiel pre riešenie z výroby zahŕňajúce komunikačný modul a samostatný nástroj na manažment vozidiel pre dodatočné vybavenie komponentom Mercedes PRO Adapter.

7

Aplikácia Mercedes PRO connect a aplikácia Mercedes PRO Adapter sa nesmú obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo straty pozornosti v premávke a následného ohrozenia samotného vodiča alebo iných osôb. Dodržiavajte aj zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

7

Mercedes PRO je k dispozícii vo vybraných európskych krajinách a od septembra 2018 v USA. Ďalšie informácie získate od svojho obchodného zástupcu Mercedes-Benz.