Na scénu vstúpil nový Mercedes-Benz Sprinter

  Teraz prepojený so sieťou: Nový Sprinter.

  Získať viac informácií
  Dynamická plástová štruktúra Mercedes PRO

  Mercedes PRO:
  Svet prepojených služieb pre vaše podnikanie.

  Zistite viac
Dynamická plástová štruktúra Mercedes PRO
Dokonalé prepojenie

Mercedes PRO: zjednoduší a urýchli vaše podnikanie.

Mercedes PRO1 je nová značka divízie Mercedes-Benz Vans, ktorá zahŕňa všetky aktuálne poskytované aj do budúcna plánované služby, riešenia a digitálne služby pre vaše každodenné podnikanie. Náš cieľ: využívať možnosti digitálnej technológie s cieľom zefektívniť vaše podnikanie.

Mercedes PRO pritom pre vás na webovej platforme spája všetky relevantné služby do jedného celku. Na začiatku budú k dispozícii vybrané služby, ktoré budú postupne rozširované a individuálne prispôsobované vašim potrebám. Našou ambíciou je spojiť vaše potreby s technológiami budúcnosti, ktoré vyvíjame, a následne tieto technológie inteligentným spôsobom začleniť do vášho bežného pracovného dňa.

 • Podnikajte rýchlejšie a jednoduchšie

 • Zvýšte vašu výkonnosť a efektivitu

 • Udržte si prehľad

Mercedes PRO connect
Mercedes PRO solutions
Mercedes PRO inspire
Mercedes PRO service
Mercedes PRO finance
Mercedes PRO mobility
Mercedes PRO
Naše riešenia

Mercedes PRO: Krok za krokom k úspechu.

Mercedes PRO uvádza profesionálne riešenia konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect – inteligentnejšie zosieťovanie manažérov vozového parku s vlastnými vozidlami. Postupne sa ponuka Mercedes PRO rozšíri o početné riešenia, ktoré ešte viac zefektívnia obchodnú činnosť: od dopravných riešení založených na potrebách a podpory pri efektívnej a perspektívnej prevádzke vozidiel až po informovanie o novom vývoji, presne zacielené finančné riešenia, ako aj flexibilné a individuálne možnosti mobility.

Získať viac informácií
Mercedes PRO connect

Prezieravá konektivita.

Nový Mercedes-Benz Sprinter a Mercedes-Benz Vito na dvore firemného areálu

Všestranné zefektívnenie so službou Mercedes PRO connect.

Zjednodušte a zefektívnite vaše pracovné procesy: pomocou profesionálnych riešení zameraných na konektivitu a vozový park od Mercedes PRO connect2. Inovatívne služby inteligentne prepájajú manažéra vozového parku, vodiča a vozidlo a pomáhajú trvalo zvýšiť efektivitu vašej firmy.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Zistite viac o službe Mercedes PRO connect ­– a hlavne to, ako ju začať používať.

Ktoré riešenie Mercedes PRO connect je pre vás vhodné?

Firmy sa menia: Zahŕňa váš vozový park vozidlá, ktoré by pomocou riešenia zameraného na konektivitu a vozový park mohli byť efektívnejšie? Máte v pláne obmeniť vozidlá? Mercedes PRO connect má pre vás vždy vhodnú ponuku.

Naznačený komunikačný modul v novom Sprinteri spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect

Zabudovaný z výroby: komunikačný modul.

Nový Sprinter je prvou dodávkou Mercedes-Benz, ktorá je už z výroby k dispozícii s riešeniami zameranými na konektivitu a vozový park Mercedes PRO connect3. Vďaka pevne zabudovanému komunikačnému modulu je tak už od začiatku optimálne prepojený so sieťou.

Mercedes PRO Adapter spolu s aplikáciou Mercedes PRO Adapter

Dodatočná výbava: Mercedes PRO Adapter.

Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktný hardvér pre dodatočné vybavenie. Možno ho dodatočne zabudovať do vybraných modelov dodávok Mercedes-Benz4. Tak možno inovatívne služby Mercedes PRO využívať aj vo vašich aktuálnych vozidlách.

1

Mercedes PRO je k dispozícii vo vybraných európskych krajinách a od septembra 2018 v USA. Ďalšie informácie získate od svojho obchodného zástupcu Mercedes-Benz.

2

Mercedes PRO connect, riešenie zamerané na konektivitu a vozový park, je k dispozícii najskôr pre Vito a pre Sprinter.

3

Komunikačný modul je k dispozícii v modeloch Sprinter 907 a 910 od 06/2018.

4

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 od 11/2010, Vito 447 od 10/2014 a Sprinter 906 od 04/2006. V prípade dodávok Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.
Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.